Kriisinhallintakeskuksessa avoinna suunnittelijan tehtävä

Kriisinhallintakeskuksessa on haettavana suunnittelijan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.4.2023-16.2.2025. Suunnittelija työskentelee Kriisinhallintakeskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluvien tutkimus- ja kehittämistoimintojen vastuualueella. Tehtävän tavoitteena on osaltaan kehittää Suomen kansainvälisiin siviili-kriisinhallintatehtäviin osallistumiseen vaadittavia kansallisia valmiuksia tukemalla yksikössä toteutettavaa tutkimus-, kehittämis- ja tilannekuvatyötä. Lisätietoja ja hakuohjeet: valtiolle.fi-palvelussa.

Kriisinhallintakeskus koulutti uusia vaalitarkkalijoita

Kriisinhallintakeskus järjesti joulukuussa lyhytaikaisten vaalitarkkailijoiden kurssin (Short Term Election Observer Course, STO). Kansainvälisen vaalitarkkailutoiminnan koordinointi siirtyi ulkoministeriöstä Kriisinhallintakeskukseen vuoden 2022 alussa. Muutoksen myötä Kriisinhallintakeskus pilotoi kurssin, jonka tarkoituksena on valmentaa suomalaisia asiantuntijoita vaalitarkkailutehtäviin. Suomi osallistuu Euroopan unionin ja Etyjin toimeenpanemiin vaalitarkkailumissioihin, demokratian tukemisen ollessa yksi maamme ulkopoliittisista tavoitteista. Vuonna 2022 Suomi on lähettänyt tarkkailijoita muun … Lue lisää

CMC aktiivisesti mukana Kriisinhallinta NYT -tapahtumassa 29.11. Wanhassa Satamassa

  CMC järjestää yhdessä ulkoministeriön ja muiden kumppanien kanssa KriisinhallintaNYT -tapahtuman 29.11. Helsingin Wanhassa Satamassa. Päivän aikana on mahdollisuus keskustella uramahdollisuuksista ja hakeutumisesta kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin, kriisinhallinnan vaikuttavuuden mittaamisesta ja kestävyydestä sekä tavata siviilikriisinhallinnan asiantuntijoita. Tapahtuma on avoin kaikille, maksuton eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Tapahtuman ohjelma löytyy ulkoministeriön verkkosivuilta.  CMC:n henkilökuntaa ja asiantuntijoita on mukana muun … Lue lisää

Kriisinhallintakeskuksessa avoinna koulutusasiantuntijan ja henkilöstöasiantuntijan virat

Kriisinhallintakeskuksessa on avoinna vakinaiset koulutusasiantuntijan ja henkilöstöasiantuntijan virat. Lisätietoja ja hakuohjeet valtiolle.fi-palvelussa. Koulutusasiantuntija työskentelee koulutusyksikössä, jossa vastaa siviilikriisinhallinnan kurssien suunnittelusta, toteutuksesta, laadun arvioinnista ja edelleen kehittämisestä ja toimii vastuullaan olevien kurssien ja harjoitusten johtajana. Hän osallistuu myös kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallintakykyjen kehittämiseen. Kriisinhallintakeskuksen henkilöstö- ja operaatiotukiyksikköön sijoitetun henkilöstöasiantuntijan tehtävänä on siviilikriisinhallintatehtäviin sekä vaalitarkkailutehtäviin lähtevien asiantuntijoiden rekrytointi … Lue lisää

Accessibility