Peruskoulutukseen hakeutuminen

Siviilikriisinhallinnan peruskoulutus antaa valmiuden toimia kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä

Siviilikriisinhallinnan peruskoulutus antaa valmiuden tulla asetetuksi ehdolle eri kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Peruskoulutuksen sisältö on kaikille yhteinen riippumatta asiantuntijan aiemmasta osaamisalueesta, asiantuntijatehtävästä tai operaatiosta.

Siviilikriisinhallinnan peruskoulutus tulee suorittaa Kriisinhallintakeskus CMC Finlandin määräämällä kurssilla. Kriisinhallintakeskus valitsee kurssille osallistujat yhteisen, kaikille avoimen haun kautta. Näin varmistetaan hakijoiden tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä asiantuntijoiden riittävä vähimmäisosaamisen taso.

Siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksiin osallistujia valittaessa pääasiallinen valintakriteeri on hakijan rekrytoitavuus asiantuntijatehtäviin 12 kuukauden sisällä kurssin käymisestä. Suosittelemme kaikkia hakijoita tutustumaan siviilikriisinhallintaoperaatioiden ja -missioiden yleisimpiin tehtävänkuvauksiin (pdf) ja seuraamaan Avoimet työpaikat -sivustoamme.

Kriisinhallintakeskus avaa haun siviilikriisinhallinnan peruskurssille kerran vuodessa. Hausta tiedotetaan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja uutiskirjeessä.

Poliisien hakuaika kurssille on muita asiantuntijoita lyhyempi. Poliisit hakeutuvat peruskurssille täyttämällä Kriisinhallintakeskuksen hakemuksen lisäksi hakemuksen Poliisiammattikorkeakoulun Wilmassa. Poliisihallinnon asiantuntijoihin sovelletaan erillisiä hakukriteerejä, jotka julkaistaan poliisin intranetissä (Sinetti) kansainvälisen koulutuksen osiossa.

Valinnat siviilikriisinhallintatehtäviin

Siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksen suorittaminen (ellei hakija ole aiemmin palvellut siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa) katsotaan siviilikriisinhallinnan kenttätehtäviin merkittäväksi eduksi. Myös yhteistyökumppanin järjestämän siviilikriisinhallinnan peruskurssin (esimerkiksi IPOC, UNPOC tai muu vastaava kurssi) suorittaminen katsotaan samoin merkittäväksi eduksi.

Lisäksi Kriisinhallintakeskus järjestää erillistä asiantuntijakurssia, jolle on oma hakunsa. Asiantuntijakurssille valitaan harkinnan mukaan hakijoita, jotka ovat palvelleet siviilikriisinhallinnan kenttätehtävässä muutoin kuin Kriisinhallintakeskuksen lähettämänä.

Tutustu Kriisinhallintakeskuksen koulutustarjontaan.

Lue lisää Kriisinhallintakeskuksen asiantuntijaoppaasta.

Tilaa ajankohtaiset tiedotteemme suoraan sähköpostiisi.

Accessibility