Krishanteringscentret rekryterar: Utbildningexpert (DL 26.7.)

Vid Krishanteringscentret ledigförklaras ett tjänsteförhållande för viss tid som utbildningexpert. Tjänsteförhållandet tillsätts för tiden 12.8.2021-4.11.2022. Ansökningstiden går ut 26.7.2021 kl 16.15. Som utbildningsexpert ansvarar du för planeringen, genomförandet, kvalitetsbedömningen och vidareutvecklingen av kurserna i civil krishantering och leder de kurser och övningar som du ansvarar för. Du deltar också i utvecklandet av internationella organisationers civila … Läs mer

Ansökan om grundkurs i civil krishantering öppen 16.8.-30.9.

Ansökan om grundkurs i civil krishantering är öppen 16.8.-30.9.2021. En kurs för dem med fälterfarenhet kommer att hållas i november 2021, för andra i början av 2022. Grundutbildningen inom civil krishantering ger beredskap för att arbeta med internationella expertuppdrag. Ytterligare information om att hur man söker till grundutbildning finns på vår webbplats.

Inget genomslag utan mål: Om genomslaget i deltagande i krishantering och mätande av det

Den parlamentariska kommittén för övergripande krishantering som avslutade sitt arbete i våras fäste sin uppmärksamhet vid att Finlands deltagande i krishantering saknar tillräckligt tydliga, mätbara mål genom vilka det är möjligt att utvärdera genomslaget av deltagandet. Kommittén gav en rekommendation om att fastställa tydliga kvantitativa och kvalitativa mål för deltagande i krishantering och utveckla indikatorer … Läs mer

Krishanteringscentret rekryterar: Assistent (DL 23.6.)

Krishanteringscentret söker en assistent. Tjänsten blir ledig den 1 augusti 2021. Ansökningstiden går ut 23.06.2021 kl 16.15. Som assistent ska du sköta anställningsförhållandeärenden som gäller sakkunniga inom civil krishantering (utnämningar, semester- och lönefrågor, uppgifter i anslutning till att en person skickas ut till eller återvänder hem från en insats). Dessutom deltar du i behandlingen av … Läs mer

Krishanteringscentret rekryterar: Personalsakkunnig (DL 15.6.)

Krishanteringscentret söker en personalsakkunnig  med tillträde den 1 januari 2022. Från och med januari 2022 svarar Krishanteringscentret också för utbildning, rekrytering och utrustning av sakkunniga inför valobservatörsuppdrag. Ytterligare information: ID: 26-846-2021. Ansökningstiden går ut 15.6.2021 kl 16.15.

Accessibility