Minna Mäkilä

Personal Assistent

Department: Enheten för personal och operationsstöd
Unit:
Telephone: +358 (0)50 476 8009
Fax:
Email: minna.makila@cmcfinland.fi
Post office box: PL 1325, 00521 Helsingfors
Street address: Bangårdsvägen 9, våning 6
Post code and post office: 00520 Helsingfors

Accessibility