Samarbete

En kvinna sitter vid ett bord och pratar i telefon medan man använder en bärbar dator. I bakgrunden i mötesrummet finska och EU-flaggor och ett färgglatt tavlahörn.

Krishanteringscentret (CMC Finland) verkar sedan 2019 i anslutning till inrikesministeriet. CMC har i egenskap av samordnande aktör inom civil krishantering förutom samarbetet med inrikesministeriets, utrikesministeriets, justitieministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden även ett omfattande samarbetsnätverk på nationell och internationell nivå inom områdena utbildning, expertrekrytering, arbete i internationella operationer samt forskning och utveckling.

Accessibility