Toimintamme vuonna 2023

124 siviilikriisinhallinnan asiantuntijaa

(keskiarvo)

CMC:n lähettämien siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden määrä vaihtelee jatkuvasti. Eniten siiviilikriisinhallinnan asiantuntijoita palveli EUAM Ukraine -operaatiossa. Vuonna 2023 perustettiin kaksi uutta EU-operaatiota, EUMA Armenia ja EUPM Moldova, joihin lähetettiin myös suomalaisia asiantuntijoita.

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijat

57 vaalitarkkailijaa

Eniten vaalitarkkailijoita lähti Etyjin Turkin vaalitarkkailumissioon.
Lyhytaikaisista vaalitarkkailijoista 76 % oli Etyjin missioissa

CMC:n henkilöstö ja kulut

CMC:n kotimaan kuluilla katettiin henkilöstökulujen lisäksi mm. koulutustoiminnasta, tilavuokrista ja virkamatkoista aiheutuvia kustannuksia.

Asiantuntijakuluista noin 2 %:lla katettiin vaalitarkkailuun ja lopuilla siviilikriisinhallintatehtäviin liittyviä kuluja.

265 kurssisuoritusta

Vuoden 2023 peruskursseille haki 283 henkilöä ja heistä 19 % valittiin. Peruskurssin suorittaneista naisia oli 51 % ja miehiä 49 %.

CMC järjesti 13 omaa kurssia, minkä lisäksi se lähetti asiantuntijoita kuudelle muiden järjestämälle syventävälle kurssille. Kaikkien kurssien osallistujista naisia oli 49 % ja miehiä 51 %

172 haettavaksi avattua siviilikriisinhallintatehtävää

CMC asetti vähintään yhden ehdokkaan ehdolle yhteensä 139 tehtävään. Näistä tehtävistä 56 % valittiin Suomen asettama ehdokas. Kaikista CMC:n kautta siviilikriisinhallintatehtäviin hakeneista asiantuntijoista 14 % tuli valituksi tehtäviin vuonna 2023.

16 vaalitarkkailumissioon

Vuonna 2023 CMC:n kautta vaalitarkkailutehtäviin hakeneista 15 % tuli valituksi tehtäviin. Vuoden aikana järjestettiin myös ensimmäinen verkostoitumis- ja palautetilaisuus vaalitarkkailijoille

Kriisinhallintakeskuksen henkilöstö osallistui vuoden aikana erilaisille yleisöille suunnattuihin tapahtumiin, joissa keskusteltiin muun muassa siviilikriisinhallinnasta ja siihen liittyvistä teemoista kuten vaikuttavuudesta sekä esiteltiiin CMC:n toimintaa yleisesti. Vuoden 2023 sidosryhmäyhteistyössä ja tapahtumissa korostui teemana erityisesti ilmastoturvallisuus.

Kriisinhallintakeskus toimeenpanee osaltaan Suomen kansallisia 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus sekä 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus –toimintaohjelmia. 2250-toimintaohjelmaan liittyen olemme esimerkiksi kertoneet toiminnastamme opiskelijaryhmille ja lisäksi olemme tukeneet nuorille suunnattua mentorointiohjelmaa

Accessibility