Utbildning

Framsida / Vad vi gör / Utbildning

Kvalitetscertifierad utbildning

Krishanteringscentret ansvarar för utbildningen av experter som skickas till uppdrag inom både civil krishantering och valobservation. Vi ser till att de finländska experterna har genomgått de utbildningar som operationerna förutsätter. Vi svarar på de finländska experternas utbildningsbehov antingen genom att själva ordna den utbildning som behövs eller genom att dra nytta av partnerorganisationernas utbildningar.

Krishanteringscentret följer i förväg fastställda processer i all sin utbildningsverksamhet. På detta sätt strävar centret efter att säkerställa att kundernas krav och behov har beaktats i utbildningsverksamheten och att verksamheten vid behov utvecklas utifrån responsen. Krishanteringscentrets utbildningsverksamhet har beviljats kvalitetsledningscertifikatet ISO:9001.

Kurskalender

Här hittar du vårt kommande kursutbud och tidigare kurser.

Vill du ha aktuell information om våra utbildningar?

Du kan beställa meddelanden om våra nya utbildningsmöjligheter till din e-post.

Accessibility