Vaalitarkkailu
tehtävät

Etusivu / Kansainvälisiin tehtäviin / Vaalitarkkailutehtävät

Kansainvälinen vaalitarkkailu

Kriisinhallintakeskuksen kautta lähtee vaalitarkkailijoita Euroopan Unionin ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin pitkäaikaisiin (LTO) ja lyhytaikaisiin (STO) vaalitarkkailutehtäviin. Etyjin vaalitarkkailijoiksi rekrytoidut asiantuntijat ovat tehtävän keston ajan siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa, ja valtiotyönantajan tehtävistä vastaa Kriisinhallintakeskus. EU-vaalitarkkailutehtävien osalta Kriisinhallintakeskuksen rooli rajoittuu kansallisten ehdokkaiden rekrytointiprosessiin.

Vaalitarkkailun kansalliset yhteyshenkilöt

Kriisinhallintakeskuksen henkilöstö- ja operaatiotukiyksikön henkilöstöasiantuntijat toimivat Suomen kansallisina yhteyshenkilöinä Etyjin ja EU:n vaalitarkkailuasioissa. Vaalitarkkailun kansalliset yhteyshenkilöt pitävät yhteyttä Etyjin ja EU:n vaalitarkkailuyksikköihin sekä muiden maiden kansallisiin yhteyshenkilöihin. Suomen kansallisiin yhteyshenkilöihin saat parhaiten yhteyttä sähköpostitse elections@cmcfinland.fi.

Vaalitarkkailuun osallistuminen

Suomi lähettää vuosittain useita kymmeniä tarkkailijoita Etyjin sekä EU:n vaalitarkkailumissioihin. Täältä näet, minne.

Accessibility