Ankomst & Tillgänglighet

Ankomst

Adress: Krishanteringscentret CMC Finland, Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors.

Krishanteringscentrets lokaler finns i Böle, på sjätte våningen i kontorskvarteret. Ingången är från Bangårdsvägen.

Kontorsbyggnadens reception finns på våning -1 i fastigheten och den är öppen på vardagar kl. 8.00–16.15. Alla besökare ombeds komma överens om sitt besök på förhand med sin kontaktperson vid CMC. Efter att besökarna har anmält sig vid receptionen hämtas de till Krishanteringscentrets lokaler.

De närmaste hållplatserna för lokaltrafiken är spårvagnshållplatserna vid Bangårdsvägen och busshållplatserna på Böle station, där även när- och fjärrtågen stannar. Närmare information om spårvagns- och busslinjerna och tidtabellerna finns på lokaltrafikens webbplats.

De närmaste avgiftsbelagda parkeringsplatserna finns på Pasilan Asema Parkki.

På kontorsbyggnadens första våning finns lunchcaféet Vaunu.

Krishanteringscentret är en rök- och doftfri arbetsplats.

Tillgänglighet

Krishanteringscentret CMC Finlands lokaler är tillgängliga.

Besökare med nedsatt rörlighet kommer in via huvudingångens skjutdörrar (Bangårdsvägen 9, Helsingfors). Med handikapphissen kommer besökaren till entrévåningen och receptionen, och därifrån guidas besökarna vidare. Förflyttningen mellan våningarna sker med hiss.

Handikapptoaletterna på sjätte våningen finns i hisshallen bredvid nödutgången.

Ledarhundar är tillåtna.

Accessibility