Aktuella händelser

Framsida / Om oss / Aktuella händelser

Praktikansökan 2023 DL 17.10.2022

CMC Finland rekryterar årligen praktikanter till sina enheter för träning, utbildning & övningar samt forskning, utveckling och situationsmedvetenhet. Praktikperioderna varar i fem månader under våren och hösten, men tiden är förhandlingsbar. En praktikplats vid CMC Finland kommer att ge olika synvinklar på civil krishantering och dess operativa nivå här i Finland samt i arbetet vid en statlig institution.

Under 2023 vill CMC Finland rekrytera två praktikanter till enheterna Forskning, utveckling och situationsmedvetenhet samt Träning, utbildning och övningar, med placering i Helsingfors.

Mera information finns här. 

Leave a Comment

Accessibility