Kurser i civil krishantering

Grundkursen i civil krishantering

Grundkursen i civil krishantering ger en expert förutsättningar att arbeta i en operation, oavsett vilken yrkesbakgrund han eller hon har. De kunskaper och färdigheter som lärs ut under grundkursen behövs dessutom i alla typer av uppdrag inom civil krishantering. Kursen strävar efter att ge deltagarna en realistisk bild av det dagliga arbetet i samband med en civil krishanteringsoperation och att förbereda dem på utmaningar som de kan möta ute på fältet.

Fördjupande kurser kring olika teman

Utöver grundkurser ordnas också fördjupande kurser kring olika teman, såsom mänskliga rättigheter, mentorskap och rådgivning, projekthantering och övergripande krishantering. Dessa kurser är i regel avsedda för sådana personer som redan har gått en grundkurs i civil krishantering (eller motsvarande) och redan har arbetat i civila krishanteringsoperationer.

Introduktionsutbildningen för den specifika operationen

För experter som utses till civila krishanteringsuppdrag ordnas dessutom en introduktionsutbildning för den specifika operationen strax före avfärden till verksamhetsområdet.  På så sätt säkerställs att övergången till de nya uppgifterna sker så smidigt som möjligt.

Säkerhetskurs (HEAT)

Alla som vill arbeta med civila krishanteringsuppdrag ska vara medvetna om de risker som är förknippade med fältuppdrag inom civil krishantering, och de ska ha sådana grundläggande kunskaper som behövs för hantering av dessa risker. Senast när en expert har utsetts för en operation som ska utföras i ett högriskområde ska han eller hon delta i en säkerhetskurs (Hostile Environment Awareness Training, HEAT). Krishanteringscentrets grundkurser har i regel innefattat en HEAT-kurs.

Accessibility