Aktuella händelser

Framsida / Om oss / Aktuella händelser

CMC Finlands nya visuella profil kommunicerar främjandet av mänsklig säkerhet inom civil krishantering

CMC:n uusi logo

CMC Finland, Krishanteringscentret, tar i bruk den nya visuella profilen den 23 april 2024. Grunden för designen av den visuella profilen är vår vision om civil krishantering som främjare av mänsklig säkerhet och hållbar fred.

Human Security Know-how

CMC Finlands mission är att vara en internationell aktör som samlar och utvecklar den civila krishanteringen och som främjar den mänskliga säkerheten och en hållbar fred genom att utbilda och utplacera experter för att stödja stärkandet av en fungerande rättsstat och ansvarsfulla institutioner globalt. Detta uppdrag sammanfattas i vårt löfte “Human Security Know-how”.

“Genom civil krishantering strävar vi efter att bygga en grund för mänsklig säkerhet – fred, demokrati och en fungerande rättsstat. Den utbildning, de forsknings- och utvecklingsfunktioner och de experter vi utplacerar för internationella uppdrag delar med sig av den mänskliga säkerhetens know-how”, berättar Jari Mustonen, direktör för CMC.

Pratbubbla, vikt valsedel och en sköld som grund för den nya logon

Grunden för CMC Finlands nya emblem är bokstäverna “CMC”, som i vårt namn. I det nya emblemet kan man också se en pratbubbla som symboliserar kommunikationen och transparensen i vår know-how. Den bokliknande eller vikta valsedeln symboliserar vårt stöd för demokratin. Skölden å andra sidan symboliserar trygghet och förtroende. Den förenklade symboliken kommunicerar över språk- och kulturgränserna, vilket är viktigt inom vårt breda internationella verksamhetsområde.

CMC Finlands förnyade webbplats finns på den gamla adressen www.cmcfinland.fi.

Emblemet har designats av Kaski Agency tillsammans med CMC:s personal.

Accessibility