Aktuella händelser

Framsida / Om oss / Aktuella händelser

Finlands deltagande i civil krishantering

Just nu 130 finländska experter tjänstgör i internationella civil krishanteringsuppdrag och
i internationella organisationernas sekretariat. 36 % av dem är kvinnor. 96 experter tjänstgör i EU, 17 i FN och sex i OSSE. 11 experter jobbar i övriga organisationer.

Klicka på bilden för att göra den större.
Expertkarta på en list format (ladda ner filen till din dator om du vill lyssna på den med ett läsprogram)

Leave a Comment

Accessibility