Aktuella händelser

Framsida / Om oss / Aktuella händelser

Corona innebär en utmaning för krishanteringsutbildning

COVID-pandemin har haft en global inverkan på utbildningsverksamheten inom krishanteringen. De utsändande myndigheterna har trots detta varit tvungna att försäkra sig om att experterna är redo för att ta itu med sina uppdrag på arbetsfältet. Även operationerna har varit tvungna att skapa nya sätt att genomföra utbildningen för experter som anländer till områdena och utbildning av nya medarbetare online har blivit vardag.

Trots pandemin fick Krishanteringscentret 40 experter för sin expertbank genom grundutbildningen år 2020. Förra året kunde endast 23 av våra experter genomföra specialkurser för att fördjupa sin kompetens. Krishanteringscentret tvingades ställa in tre egna specialkurser, men vi kunde ordna två HEAT-kurser som krävs för arbetsfält med hög risk.

Nya utbildningsformer utvecklas

Pandemin innebär även ett osäkerhetsmoment för utbildningsutbudet 2021. I synnerhet utbudet av kompetensfördjupande utbildning kommer att vara mindre och torde i huvudsak genomföras som online-utbildning eller flyttas framåt till hösten.

Årets första grundkurs i civil krishantering genomförs delvis som distansstudier i mars och april. Vi hoppas kunna ordna tre HEAT-säkerhetskurser.

Förra året genomförde vi som pilotförsök vid sidan av grundkursen en expertutbildning i civil krishantering för dem som redan har erfarenhet av fältarbete inom civil krishantering. Parallellt med den fullånga grundkursen som uppfyller de internationella organisationernas krav kommer vi även detta år att erbjuda denna nya slags grundutbildning (expertutbildning i civil krishantering). Träning för ansökning är en del av expertutbildningen i civil krishantering och vi producerar även material på nätet till stöd för att söka till operationer.

Utbildningshelheter år 2021

  • Med stöd av Gräns- och sjöbevakningsskolan planerar och förverkligar vi kursen Integrated Border Management för att svara på utbildningsbehoven för EU-operationer.
  • Vi genomförde en fredsförmedlingskurs som pilotprojekt.
  • Tillsammans med RIOC ordnar vi kursen Advisory Support to Tackling Organised Crime i Kosovo för experter som arbetar för olika operationer.
  • Tillsammans med PolAMK producerar vi en online-kurs för utvecklingen av kunskapsunderlaget och de sociala färdigheterna hos experter inom civil krishantering på arbetsfält där religiös livsåskådning är av märkbar betydelse för samhällsverksamheten och således experternas arbetskultur. Kursen genomförs inom det EU-finansierade EUPCST-projektet.
  • Inom EUCTI-projektet genomför vi två utbildningar på arbetsfältet. Beslut om teman för utbildningarna har inte ännu fattats och vi tar gärna emot förslag på utbildningsbehov från anställda inom operationerna. Förslag kan skickas direkt till enheten för utbildning och övningar: training@cmcfinland.fi.
  • Vi stöder tillsammans med PolAMK FN i etableringen av den nya kursen STM UN Police Officers för polisexperter inom den obligatoriska utbildningen genom att ordna en utbildning om utbildningspaketet i fråga för utbildare i Europa.
  • Vi stöder Försvarsmaktens internationella center i genomförandet av kursen EU Integrated Approach i september.

Vi granskar utbildningsutbudet inom krishantering och strävar efter att erbjuda specialkurser, vars innehåll och genomförande vi vet om att är av hög kvalitet och som vi anser stöder utvecklandet av kompetensen för våra experter. Specialkurser ordnas inte ännu i år i större omfattning som närundervisning, så vi informerar även om onlinekurser som genomförs självständigt.

Experter som utses för uppdrag ska delta i förberedande utbildning (PDT, Pre-Deployment Training). Vi granskar de utbildningsmässiga krav som operationen och uppdraget medför för varje experts del. I den förberedande utbildningen ingår åtminstone utbildning om arbetsgivaren och arbetsfältet, men även exempelvis en HEAT-säkerhetskurs eller en annan specialkurs kan ingå.

Ta del av Krishanteringscentrets utbildningsutbud för 2021. Du kan även ta del av kurser och utbildningar som erbjuds av CMC och samarbetspartner i Kurssikalenteri – CMC Finland. (För tillfället är sidorna endast på finska & engelska.)

Mer information: Krishanteringscentret CMC Finland, utbildningsexpert Kinga Dévényi, 050 597 8718, training(at)cmcfinland.fi

Leave a Comment

Accessibility