Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Kriisinhallintakeskuksen hankkeet ovat luonteeltaan joko tutkimus- tai kehittämishankkeita. Tutkimushankkeet toteutetaan usein osana suurempaa konsortiota ja myös tässä mainitut kehittämishankkeet ovat luonteeltaan laajempia, esimerkiksi koko sisäasianhallinnon alaa kehittäviä.

Jo päättyneissä hankkeissa olemme olleet mukana kehittämässä kriisinhallinnan vaikuttavuutta esimerkiksi EU-rahoitteisessa IECEU-hankkeessa ja Afganistanin oppien pohjalta vaikuttavuuden arviointia kehittäneessä VNTEAS-Afganistan hankkeessa. Olemme olleet myös mukana luomassa koulutusta ja kentällä käytettäviä työkaluja Naiset, rauha ja turvallisuus –päätöslauselman toteuttamiseen liittyen, mm. egyptiläisen CCCPA-keskuksen ja UN Women –järjestön kanssa. Hallinnonalan sisäistä kehittämistä olemme tehneet mm. sisäasiainhallinnon tilannekuvan rakentumista analysoineessa SEEK-hankkeessa.

Sisäisen turvallisuuden osaamisen parantaminen ilmastonmuutoksessa, STOPPI

Hankkeessa selvitetään ilmastoturvallisuuteen liittyvän tiedon, varautumisen ja valmiuksien nykytilaa sisäasiainhallinnon alalla. Hankkeessa on mukana kumppaneita sisäministeriön eri osastoilta sekä Maahanmuuttovirastosta. Hankkeen tavoitteena on kehittää sisäisen turvallisuuden osaamista vastaamaan ilmastonmuutoksen, ympäristön pilaantumisen ja luontokadon tuomiin haasteisiin. Hanke on käynnissä 2024.

Peacebuilding and Local Knowledge Network (PLKN)

Hankkeen puitteissa on muodostettu kansainvälinen PLKN-verkosto, jonka tarkoituksena on Canadian Research Councilin rahoituksen turvin kehittää ensin käsitteellinen viitekehys sille, miten kansainväliset kriisinhallinta- ja rauhanoperaatiot hankkivat, käyttävät ja integroivat paikallista tietoa operaatioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Hanketta koordinoi Ottawan yliopisto ja siihen kuului useita partnereita Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Afrikasta.

Accessibility