Vaalitarkkailu
koulutus

Etusivu / Mitä teemme / Koulutus / Vaalitarkkailukoulutus

STO-koulutus

Vaalitarkkailijaksi haluavan ensimmäinen askel on lyhytaikaisille vaalitarkkailijoille tarkoitettu STO-kurssi (Short-term Observer). Kurssi ei ole pakollinen vaalitarkkailutehtäviin hakeutuville, mutta se voidaan katsoa eduksi valinnoissa. Kurssilla perehdytään kansainväliseen vaalitarkkailutoimintaan sekä EU:n ja Etyjin vaalitarkkailun periaatteisiin ja käytäntöihin. Kurssilla harjoitellaan vaalitarkkailutyöhön kuuluvia tehtäviä simuloitujen tilanteiden avulla.

Kriisinhallintakeskus järjestää kerran vuodessa STO-kurssin. Vaalitarkkailukursseja järjestävät Euroopassa myös muut organisaatiot (esimerkiksi ZIF ja Global Campus of Human Rights), joihin voi hakeutua omakustanteisesti.

EU ja Etyj vaativat kumpikin oman verkkokurssinsa suorittamista ennen tietokantaan rekisteröitymistä. Etyjin vaalitarkkailutehtäviin hakeutuvan on suoritettava Etyjin vaalitarkkailun verkkokurssi Comprehensive Course for OSCE/ODIHR Observers. Kurssi on johdatus kansainväliseen vaalitarkkailutoimintaan sekä lyhyt- ja pitkäaikaisten tarkkailijoiden työtehtäviin. EU-vaalitarkkailijaksi hakeutuvan tulee suorittaa kaksi pakollista vaalitarkkailun verkkokurssia. Short Term Observers Course on EU-vaalitarkkailun perusteita esittelevä kurssi, Safety and Security Course on vaalitarkkailun turvallisuuskurssi.

LTO-koulutus

LTO-kursseilla syvennytään erityisesti pitkäaikaisen tarkkailijan tehtävissä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Pitkäaikaisen tarkkailijan tehtäviin liittyvää koulutusta ei toistaiseksi ole tarjolla Suomessa. Kriisinhallintakeskus tekee tältä osin yhteistyötä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Pitkäaikaisten tarkkailijoiden koulutuksia tarjotaan ensisijaisesti henkilöille, jotka ovat osallistuneet jo useampiin missioihin lyhytaikaisena vaalitarkkailijana. Kriisinhallintakeskus tiedottaa erikseen pitkäaikaisille vaalitarkkailijoille suunnatuista koulutusmahdollisuuksista.

Perehdytyskoulutus

Vaalitarkkailijaksi valitun henkilön tulee osallistua CMC:n järjestämään lähtöperehdytykseen. Puolen päivän mittaisen perehdytyksen aikana käydään läpi palvelussuhteen ehtoja, matkustamiseen, turvallisuuteen ja vaalitarkkailutyöhön liittyviä käytännön asioita, sekä kohdemaan poliittista ja turvallisuustilannetta.

Palautetilaisuus

Kriisinhallintakeskus järjestää kotiutuneille vaalitarkkailijoille missiokohtaisen paluukeskustelun. Lisäksi noin kerran vuodessa järjestetään yhteinen tilaisuus eri vaalitarkkailumissioilta kotiutuneille asiantuntijoille. Tilaisuus antaa mahdollisuuden asiantuntijoille jakaa kokemuksiaan ja verkostoitua, sekä antaa palautetta operaatiosta ja Kriisinhallintakeskuksen toiminnasta.

Accessibility