Siviilikriisinhallinta

Etusivu / Asiantuntijat kentällä / Siviilikriisinhallinta

Mitä on siviilikriisinhallinta

Siviilikriisinhallinnalla tarkoitetaan kansainvälisten järjestöjen toimia, joilla pyritään tukemaan ja vahvistamaan kohdemaassa yhteiskunnan keskeisiä toimintoja esimerkiksi kouluttamalla viranomaisia tai tarkkailemalla rauhansopimuksen toimeenpanoa. Kriisialueilla voidaan myös väliaikaisesti hoitaa paikallishallinnon tai muun viranomaisen tehtäviä. Operaatioiden lisäksi CMC:n lähettämiä siviilikriisinhallinnan asiantuntijoita palvelee myös kansainvälisten järjestöjen sihteeristöissä ja delegaatioissa.

Suomi on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä siviilikriisinhallinnassa 1990-luvulta alkaen. Nykyisin CMC:n lähettämiä asiantuntijoita palvelee kerrallaan siviilikriisinhallintatehtävissä yhteensä noin 130. Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoita lähetetään mm. poliisitoimen, oikeushallinnon, rajaturvallisuuden, tullihallinnon, rikosseuraamusalan, kansainvälisen politiikan, ihmisoikeuksien ja viestinnän tehtäviin. Suomessa ulkoministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan poliittisesta ohjauksesta ja päättää niistä operaatioista, joihin suomalaiset asiantuntijat osallistuvat. Sisäministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ylläpitämisestä, kehittämisestä ja koordinoinnista. Kriisinhallintakeskus toimii sisäministeriön yhteydessä ja vastaa kaikista kansallisiin valmiuksiin liittyvistä tehtävistä.

Alla esitellään keskeisimmät kansainväliset järjestöt, joiden tehtävissä CMC:n lähettämiä asiantuntijoita palvelee. Näiden lisäksi suomalaisia asiantuntijoita lähetetään esimerkiksi Naton, Euroopan neuvoston ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen siviilitehtäviin.

Suomen kannalta keskeisin kansainvälisen siviilikriisinhallinnan toimija on EU. Suomi osallistuu Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) alaisiin siviilikriisinhallintaoperaatioihin. EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden lisäksi CMC lähettää asiantuntijoita EU:n erityisedustajien toimistoihin ja sihteeristöihin, kuten EU:n ulkosuhdehallintoon.

Lue lisää EU:n operaatioista: Missions and Operations | EEAS (europa.eu)

Yhdistyneet kansakunnat (YK)

YK on toteuttanut rauhanturvaoperaatioita jo vuodesta 1948. Useimmissa YK:n rauhanturvaoperaatioissa on siviilikriisinhallintaulottuvuus ja useat YK:n ohjelmat ja erityisjärjestöt toimeenpanevat siviilikriisinhallinnaksi käsitettäviä hankkeita. Suomi osallistuu YK-operaatioiden siviilikomponentteihin tukemalla erityisesti kohdemaan poliisi- ja oikeusvaltiokapasiteetin vahvistamista. Operaatioiden ohella suomalaisia asiantuntijoita voidaan lähettää YK:n alaisten järjestöjen palvelukseen.

Lue lisää YK:n operaatioista: United Nations Peacekeeping

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj)

Etyj on yksi maailman laajimmista alueellisista turvallisuusjärjestöistä. Järjestön kenttäoperaatioiden tehtäviin konfliktinehkäisyn ohella kuuluu oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä vähemmistöjen aseman tukeminen. Kenttäoperaatioiden ohella CMC lähettää siviilikriisinhallinnan asiantuntijoita Etyjin sihteeristöön sekä aluetoimistoihin.

Lue lisää Etyjin operaatioista ja aluetoimistoista: Where we are | OSCE

Missä siviilikriisinhallintaa tehdään

Suomalaisia asiantuntijoita palvelee kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä jatkuvasti noin 130. Kuukausittain päivittyvästä kartasta näet, missä asiantuntijoita palvelee tällä hetkellä.

Saat kuvan suurennettua klikkaamalla.

Mikäli haluat kuunnella siviilikriisinhallintakartan tiedot lukuohjelmalla, voit ladata tiedoston tästä.

Lisätietoja operaatioista löydät etusivun interaktiivisesta kartasta.

Accessibility