EU:n vaalitarkkailutehtävissä

Etusivu / Kansainvälisiin tehtäviin / Vaalitarkkailutehtävät / EU:n vaalitarkkailutehtävissä

EU-vaalitarkkailijat solmivat vaalitarkkailumissioon liittyvän sopimuksen suoraan EU:n vaalitarkkailumission kanssa. EU-vaalitarkkailijat eivät siis ole palvelussuhteessa Kriisinhallintakeskukseen, eikä EU-vaalitarkkailuun osallistumista katsota siviilikriisinhallintalain mukaiseksi palvelussuhteeksi.  Tämän vuoksi esimerkiksi siviilikriisinhallintalain virkavapaussäädökset eivät koske EU-vaalitarkkailijoita.

Kriisinhallintakeskuksella ei ole mahdollisuutta puuttua suoraan EU:n vaalitarkkailumission toimintaan. EU-vaalitarkkailun yhteyshenkilöiden kautta Kriisinhallintakeskus voi kuitenkin välittää EU:lle suomalaisten vaalitarkkailijoiden esille tuomia huomioita missioiden olosuhteista ja toiminnasta.

EU maksaa vaalitarkkailijoille vaalitarkkailutehtävän ajalta päiväkohtaista kulukorvausta, sekä vastaa matkojen järjestämisestä ja matkustamiseen liittyvistä kustannuksista. Kriisinhallintakeskus kattaa EU-vaalitarkkailijoiden osalta terveystarkastukseen ja lääke/rokotekustannuksiin liittyviä kuluja, mikäli EU ei niitä korvaa.

Tietoa EU-vaalitarkkailumission rakenteesta ja tarkkailijoiden rooleista voi lukea EU:n vaalitarkkailun käsikirjasta.

Perehdyttäminen

Kriisinhallintakeskus kutsuu EU:n vaalitarkkailutehtävään valitut asiantuntijat ennen lähtöä perehdytystilaisuuteen, johon osallistuminen on pakollista. Perehdytys keskittyy erityisesti ulkoministeriön toimialuekohtaiseen perehdytykseen.  Noin tunnin mittaiset perehdytystilaisuudet järjestetään useimmiten etäkokouksena. Ajankohta ja ohjelma ilmoitetaan sähköpostitse.

Mikäli perehdytystilaisuus järjestetään lähitapaamisena, Kriisinhallintakeskus korvaa siihen osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset kotipaikkakunnalta valtion matkustussäännön mukaisesti.

EU:n vaalitarkkailumissio järjestää lisäksi perehdytystilaisuuden kaikille tarkkailijoille. Missio lähettää tietoa perehdytyksestä ennen tehtävään lähtöpäivää.

Terveystarkastus

EU-vaalitarkkailijoiden tulee käydä terveystarkastuksessa ennen tehtävään lähtemistä. Kriisinhallintakeskus korvaa EU-vaalitarkkailutehtävään valituille – myös varasijalaisille – EU:n vaatimat lääkärintarkastukset, sekä toimialueelle matkustamisen ja siellä oleskelun kannalta välttämättömät lääke- ja rokotusmaksut siltä osin kuin Euroopan Unioni ei niitä korvaa (sisäministeriön asetus 260/2023).

 Terveystarkastuksessa selvitetään asiantuntijan fyysinen ja psyykkinen toimintakyky tehtävän ja toimialueen vaatimissa olosuhteissa. Terveystarkastuksessa käytetään EU:n lomakkeita EU Medical Declaration ja EU Fit to Work, jotka asiantuntijan tulee toimittaa vaalitarkkailumissiolle. Lomakkeet jaetaan ohjeistuksen mukana. Terveystarkastuksen yhteydessä asiantuntija saa myös toimialueella tarvittavat rokotukset. 

Kriisinhallintakeskus ohjeistaa terveystarkastukseen. Kriisinhallintakeskus käyttää terveystarkastuksissa Terveystalon palveluita. Terveystarkastusaika tulee sopia työterveyshoitajan kanssa puhelimitse (0400 887 896) tai sähköpostitse (ulkomaat@terveystalo.com).

Mikäli asiantuntija asuu pysyvästi ulkomailla, tulee sopia etukäteen Kriisinhallintakeskuksen kanssa muusta järjestelystä. Kriisinhallintakeskus ei korvaa muualla tai muuten järjestettyjä tarkastuksia ellei asiasta ole sovittu etukäteen.

Yhteystiedot ja hätätilanteet

EU-vaalitarkkailumissio vastaa EU-vaalitarkkailijoiden turvallisuudesta.

Hätätilanteita varten Kriisinhallintakeskuksella on ympärivuorokautinen varallaolopäivystäjä, jonka tavoittaa numerosta +358 (0)50 368 0922. Asiantuntijan on otettava välittömästi yhteyttä päivystäjään, mikäli suomalaisasiantuntijoita on loukkaantunut tai ollut osallisena vakavissa onnettomuuksissa. Samoin päivystäjälle on välitettävä tieto mahdollisista muista turvallisuusuhkista, terveysturvallisuuteen liittyvistä asioista tai epäjärjestyksestä alueella.

Varallaolopäivystäjä välittää tiedon vakavista tapahtumista Kriisinhallintakeskuksen johtajalle, sisäministeriöön ja ulkoministeriöön. Tarvittaessa tietoa välitetään myös valtioneuvoston tilannekeskukseen ja muille relevanteille tahoille.

Päivystysnumero on ensisijainen kiireellisen uutiskynnyksen ylittäneen tiedon välittämiseen sekä tarvittavien hoito- ja evakuointitoimenpiteiden käynnistämiseen Kriisinhallintakeskuksen taholta. Muissa asioissa ota yhteys elections@cmcfinland.fi

Kriisinhallintakeskus ilmoittaa ulkoministeriölle vaalitarkkailijoiksi valittujen henkilöiden nimet ja yhteystiedot. Mikäli maassa ei ole Suomen suurlähetystöä, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen.

Ennen toimialueelle siirtymistä on myös hyvä tutustua ulkoministeriön verkkosivuilla matkustusturvallisuuteen liittyvään informaatioon, sekä tehdä matkustusilmoitus.

Toimialueelle saavuttua asiantuntijan on ilmoitettava tarkkailualueensa ja yhteystiedot Kriisinhallintakeskuksen varallaolopäivystäjälle sähköpostitse osoitteeseen dutyofficer@cmcfinland.fi. Myös poistumisesta kohdemaasta ja kotimaahan palaamisesta tulee ilmoittaa. Ilmoitusten tarkoituksena on tilannekuvan ylläpito.

Vaalitarkkailuraportti ja palautekeskustelu

Vaalitarkkailutehtäviin osallistuvan henkilön tulee laatia vaalitarkkailuraportti, joka palautetaan Kriisinhallintakeskukselle kahden viikon sisällä kotimaahan palaamisesta. Vaalitarkkailuraportteja käytetään Kriisinhallintakeskuksen ja ulkoministeriön vaalitarkkailutyön kehittämiseen ja tilannekuvan ylläpitoon. Kriisinhallintakeskus järjestää paluun jälkeen myös palautekeskustelun, johon kutsutaan vaalitarkkailijoiden lisäksi myös ulkoministeriön edustajia. Palautekeskustelu järjestetään pääsääntöisesti etäkokouksena ja kestää noin tunnin.

Missä vaalitarkkailijat työskentelevät

Suomi lähettää vuosittain useita kymmeniä tarkkailijoita Etyjin sekä EU:n vaalitarkkailumissioihin. Täältä näet, minne.

Accessibility