Historia

Etusivu / Tietoa meistä / CMC Finland / Historia

Petersbergin tehtävät

Kriisinhallinta – eli niin sanotut Petersbergin tehtävät – hahmoteltiin ensimmäisen kerran Länsi-Euroopan unionin (WEU) piirissä vuonna 1992. Amsterdamin sopimus (1999) liitti ne osaksi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja EU:n kriisinhallintaa alettiin kehittää turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) puitteissa. Santa Maria da Feiran Eurooppa-neuvoston kokouksessa (2000) määriteltiin alustavasti neljä painopistealuetta siviilikriisinhallintaan: poliisitoimi, oikeusvaltiokehitys ja hyvä hallintotapa, turvallisuussektorin uudistaminen sekä tarkkailuoperaatiot.

CMC Finland perustettiin 2007

Kriisinhallintakeskus CMC Finland avattiin helmikuun 1. päivänä vuonna 2007. Ensimmäisenä toimintavuonna Kriisinhallintakeskus jakaantui kahteen sektoriin, koulutukseen ja tutkimukseen. Sivilikriisinhallinnan rekrytointi siirrettiin sisäministeriöstä CMC:lle vuonna 2008. Siirron myötä muodostettiin uusi henkilöstöyksikkö, jonka vastuulle annettiin myös asiantuntijoiden henkilöstöhallintoon liittyvät materiaaliset ja logistiset valmiudet.

EU:n siviilikriisinhallinnan kehitys

Lissabonin sopimuksen (2009) myötä perustettiin Euroopan Ulkosuhdehallinto (EUH), ja ETTP muuttui yhteiseksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikaksi (YTTP), jonka puitteissa siviilikriisinhallinnan kehittyminen EU:n ja sen jäsenmaiden ulkopoliittisena työkaluna sai lisää painoarvoa. Suomikin esitteli oman ensimmäisen siviilikriisinhallinnan kansallisen strategiansa vuonna 2009. Uutta vauhtia siviilikriisinhallinnalle antoi myös EU:n globaalistrategia (2016).

CMC siirtyy Helsinkiin ja SM:n alaisuuteen

CMC toimi Pelastusopiston alaisuudessa Kuopiossa vuoden 2018 loppuun saakka. Vuoden 2019 alusta CMC siirrettiin sisäministeriön yhteyteen erilliseksi keskusvirastoksi. Vuosien 2019-2020 siirtymäkauden aikana CMC:n henkilöstön toimipaikka siirrettiin Helsinkiin. Koulutus tapahtuu edelleen joustavasti eri puolilla Suomea. Paitsi YTTP:n puitteissa, Suomi on osallistunut ja osallistuu myös YK:n, Etyj:n ja NATO:n siviilikriisinhallintaan, sekä lähettää asiantuntijoita siviilikriisinhallintaan liittyviin kansainvälisten järjestöjen sihteeristötehtäviin.

EU:n siviilikriisinhallinnan kehittäminen, Suomi ja CMC mukana, on jatkunut EU:n ja kompaktisopimusten (2019 ja 2023) myötä, ja siviilikriisinhallinnan rooli YTTP:ssa on vahvistettu myös EU:n Strategisessa Kompassissa (2022). Vuonna 2023 tuli kuluneeksi 20 vuotta Euroopan unionin (EU) ensimmäisen siviilikriisinhallintaoperaation: EU:n poliisioperaation (EUPM) käynnistämisestä Bosnia Hertsegovinassa. Vuodesta 2003 lähtien EU on lähettänyt 24 siviilioperaatiota kolmelle mantereelle.

Suomi on väkilukuun suhteutettuna lähetettyjen siviilikriisinhallinta-asiantuntijoiden määrältään EU:n jäsenmaista suurin. CMC:stä on kehittynyt merkittävä kansallinen ja kansainvälinen alan asiantuntijoiden rekrytoija ja kouluttaja. Nykyisin keskuksella on vakiintunut asema suomalaisten siviilikriisinhallinnan toimijoiden koulutuksessa ja tukipalveluissa, sekä alan tutkimuksessa.

Accessibility