Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Etusivu / Tietoa meistä / CMC Finland / Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) toimintaa, asiantuntijoiden rekrytointia ja palvelussuhteen ehtoja määrittelevät useat lait, asetukset ja niiden esityöt.

Siviilikriisinhallintalaki rajaa kuitenkin tarkasti sovellettavan lainsäädännön ja on syytä huomata, että esimerkiksi valtion virkamieslaki ja virkaehtosopimus soveltuvat vain tietyin osin. Siviilikriisinhallintaa ja Kriisinhallintakeskuksen toimintaa sääntelevät kohdat on tarvittaessa erikseen mainittu.

Kriisinhallintakeskuksen toimintaa ohjaavat strategiat ja toimintaohjelmat

Kriisinhallintakeskuksen toimintaa, asiantuntijoiden rekrytointia ja palvelussuhteen ehtoja määrittelevät useat lait, asetukset ja niiden esityöt. Siviilikriisinhallintalaki rajaa kuitenkin tarkasti sovellettavan lainsäädännön ja on syytä huomata, että esimerkiksi valtion virkamieslaki ja virkaehtosopimus soveltuvat vain tietyin osin. Siviilikriisinhallintaa ja Kriisinhallintakeskuksen toimintaa sääntelevät kohdat on tarvittaessa erikseen mainittu.

Keskeiset säädökset, esityöt ja lausunnot

Muut säädökset, sopimukset ja esityöt

Accessibility