Usein kysyttyä koulutuksesta

Etusivu / Mitä teemme / Koulutus / Usein kysyttyä koulutuksesta

Yleistä koulutukseen hakemisesta:

Peruskurssille hakemisesta

Syventävään koulutukseen hakemisesta

Yleistä koulutukseen hakemisesta:

Miten pysyn ajan tasalla siitä, mitä kursseja avataan?

Haettavaksi avattavista kursseista julkaistaan tiedote. Voit tilata ajankohtaiset tiedotteemme suoraan sähköpostiisi. Lisäksi kannattaa seurata verkkosivujemme kurssikalenteria.

Olen poliisi. Haenko kurssille Polamk:n vai CMC Finlandin kautta?

Lue aina tarkkaan kunkin kurssin hakuohjeet, niissä kerrotaan tarkemmin hakuprosessista. Peruskurssien ja HEAT:n kohdalla haku tulee jättää molempiin järjestelmiin. Syventäville kursseille riittää yleensä hakemus CMC Finlandiin. Peruskurssin kohdalla poliisihallinnon asiantuntijoihin sovelletaan erillisiä hakukriteerejä, jotka on julkaistu poliisin intranetissä (Sinetti) kansainvälisen koulutuksen osiossa. Poliiseja voidaan lähettää myös kansainvälisille poliisikursseille (International Police Officers Course, IPOC).

Onko kurssilaisille terveydellisiä kriteereitä?

Mikäli kurssilla on terveydellisiä kriteereitä, ne mainitaan hakukuulutuksessa. Erityisesti peruskurssille ja HEAT:lle hakijalla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto. Peruskurssin pääsyvaatimukset vastaavat kansainvälisiin tehtäviin asetettuja kriteereitä.

Mitä kurssille osallistuminen maksaa?

Sellaisilta henkilöiltä, jotka CMC Finland on valinnut yleisen peruskurssin hakumenettelyn kautta, tai jotka CMC Finland on kutsunut kurssille, ei peritä kurssimaksua. Lisäksi CMC Finland huolehtii kurssimaksusta, jos asiantuntija osallistuu johonkin koulutukseen CMC Finland ehdottamana tai valitsemana. Kuitenkin sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole hyväksytysti suorittaneet siviilikriisinhallinnan peruskurssia tai olleet CMC Finlandin lähettämänä siviilikriisinhallintatehtävässä, tulee huolehtia omista kurssimaksuistaan, kun he osallistuvat CMC Finlandin järjestämälle kurssille. Kurssimaksuilla katetaan majoitus- ja ruokailukulut.

Millä perusteella osallistujat valitaan?

Valinta (tai ehdokasasettelu) perustuu kokonaisharkintaan, johon vaikuttaa mm.

 • koulutuksen kohderyhmään kuuluminen
 • arvio rekrytoitavuudesta tehtäviin
 • Suomen sen hetkiset prioriteetit
 • lähitulevaisuudessa avattavaksi tulevat tehtävät
 • mistä koulutuksesta on kullekin hakijalle hyötyä
 • kouluttautujan osaamisen lähtötaso ja koulutustarve.

Mistä saan lisätietoa kurssille hakeutumisesta?

Mikäli sinulla on kysyttävää koulutukseen liittyen, ota yhteyttä CMC Finlandiin: training(at)cmcfinland.fi.

Peruskurssille hakemisesta:

Milloin seuraava peruskurssihaku järjestetään?

Avaamme pääsääntöisesti seuraavan vuoden peruskurssihaun kerran vuodessa edeltävän vuoden loppukesästä tai alkusyksystä. Ilmoitamme peruskurssihaun avautumisesta nettisivuillamme, uutiskirjeessämme sekä sosiaalisen median kanavissamme.

Voinko hakeutua peruskurssille virallisen hakuajan ulkopuolella?

Emme ota vastaan hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia. Peruskurssimme ovat erittäin suosittuja, ja saamme poikkeuksetta niille moninkertaisen määrän hakemuksia kurssipaikkoihin verrattuna. Kokoamme myös varasijalistan niistä hakijoista, jotka hakevat kurssille hakuajan puitteissa.

Täytän kaikki peruskurssin vähimmäisvaatimukset ja jopa ylitän operaatiossa auki olleen minulle soveltuvan tehtävän vähimmäisvaatimukset. Miksi minua ei valittu peruskurssille?

Valintakriteerien täyttyminen ei automaattisesti takaa kurssipaikkaa peruskurssille eikä muillekaan kursseille. Paikkoja niin kursseilla kuin operaatioissa on vain rajoitetusti, ja molempiin valitaan saman aikaisesti hakeneiden joukosta pätevimmät ja soveltuvimmat. Jos et saa kurssipaikkaa, suosittelemme, että vahvistat ja laajennat kokemustasi ja haet myöhemmin uudestaan.

Olen ollut kriisinhallintatehtävissä rauhanturvaajana, haenko silti peruskurssille?

Kyllä. Pääsääntöisesti siviilikriisinhallinnan tehtäviin valmistaudutaan siviilikriisinhallinnan koulutuksen kautta. Huomioithan, että siviilikriisinhallinnan tehtäväkuvissa rauhanturvakokemus ei ole valintakriteeri tai peruste tehtävään valitsemiseksi, joten tämä ei myöskään ole peruste siviilikriisinhallinnan koulutukseen valitsemiseksi.

Mitä tarkoittaa peruskurssihaun kohdalla mainittu relevantti työkokemus?

Siviilikriisinhallinnan peruskurssille osallistujavalintoja tehtäessä pääasiallinen valintakriteeri on hakijan rekrytoitavuus asiantuntijatehtäviin 12 kuukauden sisällä kurssin käymisestä. Suosittelemme kaikkia hakijoita tutustumaan siviilikriisinhallintaoperaatioiden ja -missioiden yleisimpiin tehtävänkuvauksiin (pdf) ja seuraamaan Avoimet työpaikat -sivustoamme. Suhteuttamalla omaa työkokemusta tehtävänkuvauksiin voit arvioida oman kokemuksesi ja koulutuksesi soveltuvuutta siviilikriisinhallintatehtäviin. Huomioithan, että määrällinen vähimmäisvaatimus on kolme (3) vuotta valmistumisen jälkeistä työkokemusta poislukien harjoittelut. Poliiseilla tämä vaatimus on kuusi (6) vuotta.

Hyväksyykö CMC Finland muualla suorittamani peruskurssia vastaavan koulutuksen?

Siviilikriisinhallinnan peruskoulutus tulee suorittaa Kriisinhallintakeskus CMC Finlandin määräämällä kurssilla. Kriisinhallintakeskus valitsee kurssille osallistujat yhteisen, kaikille avoimen haun kautta. Näin varmistetaan hakijoiden tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä asiantuntijoiden riittävä vähimmäisosaamisen taso.

Maksaako työnantajani minulle palkkaa peruskurssin aikana?

Tämä on työnantajakohtaista. Tutustu CMC:n asiantuntijaoppaaseen (kohta 3.2.) ja selvitä oman työpaikkasi käytäntö.

Miten parannan mahdollisuuksiani tulla valituksi peruskurssille?

Tee hakemuksesi huolella – vain tällä tavoin voit todentaa koulutuksesi ja osaamisesi siten, että hakemuksesi voidaan ottaa huomioon. Peruskurssihakemuksen osalta ota huomioon, että polku kansainvälisiin tehtäviin alkaa pääsääntöisesti tältä kurssilta, ja siksi hakemus tulee täyttää ikään kuin hakisit tiettyyn tehtävään operaatiossa. Peruskurssin osaamisvaatimukset noudattavat siviilikriisinhallinnan tehtävien osaamisvaatimuksia. Seuraa avoimeksi tulevia tehtäviä tiedotepalvelun kautta, jotta pystyt itse arvioimaan, mihin siviilikriisinhallintatehtävään voisit hakeutua. Lue tarkempi kuvaus peruskurssin vaatimuksista.

Syventävään koulutukseen hakemisesta:

En ole suorittanut peruskurssia tai ollut sekondeerattuna CMC Finlandin kautta, voinko hakea syventävään koulutukseen?

Kriisinhallintakeskuksen itse järjestämät koulutukset voivat olla sellaisia, joille valitaan poikkeuksellisesti myös sellaisia kurssin teemaan liittyviä asiantuntijoita, jotka eivät ole käyneet peruskurssia tai olleet CMC:n lähettämänä siviilikriisinhallintatehtävässä – tämä hakijan tulee tarkistaa kurssikuvauksesta.

Olen parhaillaan sekondeerattuna CMC Finlandin kautta. Voinko hakea syventävään koulutukseen?

Jos koulutuksen järjestäjä on jokin yhteistyötaho (ei Kriisinhallintakeskus) ja työskentelet parhaillaan operaatiossa tai sihteeristössä, hakeudu koulutukseen ensisijaisesti oman linjaesihenkilösi ja operaation kautta. Tällöin operaatio/sinä itse vastaa käytännön järjestelyistä, ml. kurssiin liittyvä työaika/palvelusvapaa ja kulut. Jos et voi hakea operaation kautta, voit jättää hakemuksen CMC:n kautta. Huomioithan, että kokonaisharkinnassa valinta osuu usein, mutta ei aina, sellaiseen henkilöön, joka on vielä hakeutumassa tehtävään. Jos koulutuksen järjestää Kriisinhallintakeskuksen, hakeudu koulutukseen hakukuulutuksen mukaisesti täyttämällä meidän hakulomake. Sinun tulee kuitenkin itse keskustella esihenkilön ja operaation kanssa osallistumisesta koulutukseen työajalla (tai palvelusvapaalla).

Miten parannan mahdollisuuksiani tulla valituksi syventävään koulutukseen?

Ennen kuin haet syventävälle kurssille, varmista seuraavat asiat:

 • Tunnista oma koulutustarpeesi. Mieti mihin tehtävään operaatiossa voisit rekrytoitua ja missä osa-alueessa tarvitset perusteellisempaa osaamista. Kurssivalinnat tehdään samoilla perusteilla kuin ehdokasasettelu tehtäviin, joten täytä hakulomakkeesi huolellisesti ikään kuin olisit hakeutumassa itsellesi sopivaan tehtävään operaatiossa.
 • Mieti tarkkaan, mille koulutukselle sinulla on todella tarvetta ja mille kurssille haluat hakeutua. Resurssit asiantuntijoittemme kouluttamiseen ovat rajalliset. CMC Finland ei lähetä samaa asiantuntijaa useille kursseille lyhyen ajan sisällä. Tavoite on, että asiantuntija rekrytoituu operaatioon syventävän koulutuksen jälkeen.
 • Tarkista onko kurssi tarkoitettu vain henkilöille, jotka ovat työskennelleet Kriisinhallintakeskuksen lähettämänä operaatiossa tai sihteeristössä ja/tai ovat suorittaneet siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksen (kuten EUCCC, BCCCM, IPOC, ASTU) vai onko hakua poikkeuksellisesti laajennettu.
 • Syventävillä kursseilla ei enää käsitellä kurssin teeman perusteita, joten ne edellyttävät yleensä aikaisempaa kokemusta siviilikriisinhallinnasta sekä usein myös perusosaamista kurssin teemasta. Jos jollekin kurssille otetaan poikkeuksellisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei vielä ole tätä kokemusta, se mainitaan erikseen hakukuulutuksessa. Jos siis olet suorittanut peruskoulutuksen, mutta et ole vielä palvellut operaatiossa, hakeudu ensisijaisesti tehtävään, ei koulutukseen.
 • Kurssit on yleensä suunnattu tarkkaan rajatulle kohdeyleisölle. Kohdeyleisöön kannattaa perehtyä tarkasti ennen koulutukseen hakeutumista. Myös kurssien vaativuus vaihtelee. Tarkista kurssikuvauksesta vastaako kyseinen kurssi juuri sinun tarpeisiisi.
 • Tarkista oletko jo suorittanut vastaavan kurssin aikaisemmin. Joskus kurssien nimiä päivitetään, vaikka sisältö pysyy käytännössä samana.
Accessibility