Rekrytointi, henkilöstöhallinto ja logistiikka

Etusivu / Mitä teemme / Rekrytointi, henkilöstöhallinto ja logistiikka

Suomi lähettää asiantuntijoita EU:n, YK:n, Etyjin, Naton, Euroopan neuvoston tai muun kansainvälisen organisaation siviilikriisinhallinnan tarkkailu-, neuvonanto ja koulutustehtäviin. Suomalaisia asiantuntijoita on kansainvälisissä tehtävissä jatkuvasti noin 130. Asiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi poliisitoimen, oikeushallinnon, rajaturvallisuuden, tullihallinnon, rikosseuraamusalan, kansainvälisen politiikan, ihmisoikeuksien, raportoinnin ja viestinnän aloille.

Suomi osallistuu myös EU:n ja Etyjin vaalitarkkailutoimintaan rekrytoimalla tarkkailijoita näiden järjestämiin vaalitarkkailumissioihin.

Kriisinhallintakeskus vastaa sekä siviilikriisinhallinta- että vaalitarkkailutehtäviin lähtevien asiantuntijoiden rekrytoinnista. Asiantuntijatehtäviin hakeutumisesta ja rekrytoitumisesta löytyy lisätietoa Kansainvälisiin tehtäviin -osiosta.  Toimimme kansainvälisiin siviilikriisinhallinnantehtäviin sekä Etyjin vaalitarkkailutehtäviin lähetettyjen asiantuntijoiden työnantajana.

Vastaamme asiantuntijoiden lähettämisen tehtäviin lisäksi palvelussuhteen aikaisesta henkilöstöhallinnosta, mukaan lukien asiantuntijoiden palkka-asiat sekä terveydenhuoltoon tai vakuutusturvaan liittyvät järjestelyt. Asiantuntijat varustamme siviilikriisinhallinta- ja vaalitarkkailuoperaatioiden edellyttämillä sekä tehtävän turvallisen hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi katsotuilla varusteilla.

Accessibility