Vaalitarkkailu

Etusivu / Asiantuntijat kentällä / Vaalitarkkailu

Mitä on vaalitarkkailu

Kansainvälisellä vaalitarkkailulla vahvistetaan kohdemaan demokraattista kehitystä keskittyen erityisesti vaalien järjestämisen tarkkailuun. Vaaleja tarkkailemaan lähetetyt missiot antavat suosituksia vaaleista kerättävien havaintojen pohjalta, miten vaalikäytäntöjä tulisi jatkossa parantaa, jotta ne täyttäisivät vapaille vaaleille asetetut vaatimukset. Suomi lähettää tarkkailijoita EU:n ja Etyj:n vaalitarkkailumissioihin.

Kriisinhallintakeskus lähettää vaalitarkkailutehtäviin hyvin erilaisen taustan omaavia asiantuntijoita. Vaalitarkkailijaksi hakeutuvan henkilön edellytetään olevan kiinnostunut demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksistä ja tuntevan erilaisia poliittisia järjestelmiä ja vaalikäytäntöjä. Lisäksi edellytetään soveltuvaa kielitaitoa sekä aiempaa kokemusta kansainvälisistä tehtävistä.

Suomessa ulkoministeriö päättää, mihin vaalitarkkailumissioihin suomalaisia vaalitarkkailijoita lähetetään. Kriisinhallintakeskus asettaa suomalaisia asiantuntijoita ehdolle EU:n ja Etyjin (OSCE/ODIHR) vaalitarkkailumissioihin näiden järjestöjen valintakriteerien perusteella. Lopullisen valinnan ehdokkaiden joukosta sekä lyhytaikaisiin (1–2 viikkoa) että pitkäaikaisiin (1–3 kuukautta) vaalitarkkailutehtäviin tekee kumpikin järjestö itse. Etyjin vaalitarkkailutehtävien osalta Kriisinhallintakeskus vastaa myös asiantuntijoiden lähettämisestä. Lue alta lisää Etyjin ja EU:n vaalitarkkailumissioista.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj)

Vaalitarkkailumissioita vastaa Etyjissä ODIHR (The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights). Missioita on järjestetty vuodesta 1996. ODIHR:n tarkoituksena on tukea jäsenmaita ja kansalaisyhteiskuntaa edistäen demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja suvaitsevaisuutta. Etyj tekee vaalitarkkailua vain jäsenmaissaan.
 
Lue lisää ODIHR:stä: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights | OSCE
Lue lisää Etyjin vaalitarkkailusta: Elections | OSCE

Euroopan unioni (EU)

Vaalitarkkailu on osa EU:n ulkopolitiikan työkalupakkia, ja EU:lla on ollut vaalitarkkailumissioita vuodesta 2000 alkaen. EU:n vaalitarkkalumissioita voidaan lähettää kaikkiin muihin maihin paitsi Etyjin jäsenmaihin. Etyj vastaa vaalitarkkailusta EU-maissa.
 
Lue lisää EU:n vaalitarkkailusta: EU Election Observation Missions | EEAS (europa.eu)

Missä vaalitarkkailua tehdään

Suomi lähettää vuosittain useita kymmeniä tarkkailijoita EU:n ja Etyj:n vaalitarkkailumissioihin. Alla olevasta kartasta näet, missä CMC:n lähettämiä vaalitarkkailijoita on palvellut tämän vuoden aikana.

Saat kuvan suurennettua klikkaamalla.

Mikäli haluat kuunnella vaalitarkkailukartan tiedot lukuohjelmalla, voit ladata tiedoston tästä.

Accessibility