YK hakee poliisiasiantuntijoita Italiaan, haku päättyy 19.5.2023

YK:n sihteeristö on kutsunut jäsenvaltioita nimeämään poliisiasiantuntijoita YK:n avoinna olevaan sopimuspohjaisiin tehtäviin United Nations Logistics Based in Brindisi (UNLB) –tukikohdassa:

Policy Planning Officer – P3 
Gender Affairs Officer – P3
Personnel Management Officer – P3

Tehtävien asemapaikka on Brindisi, Italia. 

Tehtävien kesto on lähtökohtaisesti kaksi vuotta, jonka jälkeen mahdollinen jatko riippuu mm. tehtävässä menestymisestä. YK maksaa tehtävään valitun palkan, lisätietoa palkan perusteista on saatavilla UN Careers -sivustolta. Sihteeristö kannustaa naiskandidaatteja hakemaan kyseisiä tehtäviä. Tehtävien vaatimukset ilmenevät edellä olevista tehtäväkuvauksista.  

Hakijoiden tulee täyttää P11-lomake lomake liitteineen (Employment and Academic Certification Form sekä Supplementary Sheet to P-11 Form, jos kaikki aiemmat työtehtävät eivät mahdu P11-lomakkeelle). Hakuprosessissa menestyminen edellyttää, että hakija täyttää lomakkeet kaikilta pyydetyin osin (kts. ohje:How to prepare the submission).

Hakemukset tehtäviin tulee lähettää sähköpostitse poliisihallitukselle sähköpostiosoitteeseen kriisinhallinta.poliisihallitus@poliisi.fi 19.5.2023 mennessä.

Hakemusten täyttämisessä pyydetään käyttämään erityistä huolellisuutta, sillä sihteeristö jättää epäselvät tai puutteelliset hakemukset käsittelemättä. Hakuilmoituksissa ilmoitettujen ehdottomien kriteerien on täytyttävä, jotta hakija voi läpäistä hakuprosessin ensimmäisen vaiheen ja päästä ns. shortlistalle. 

Huom. Hakijoita pyydetään nimeämään hakemustiedostonsa nimellään ja haettavan tehtävän Vacancy Announcement Number -koodilla (esim. Matti Meikäläinen DPO/SEC2201P/D-2/01). P11-lomakkeessa tulee ilmoittaa varsinaiset tehtävänimikkeet (esim. yksikön päällikkö) poliisiarvon (esim. komisario) sijaan.

Tämä hakuilmoitus on julkaistu toisen rekrytoivan tahon puolesta. Kriisinhallintakeskuksella ei ole tämän tiedotteen julkaisemisen lisäksi mitään muuta asemaa hakumenettelyssä. Mahdolliset sopimukset tehdään hakumenettelyn päätyttyä suoraan rekrytoivan tahon kanssa.

Jätä kommentti

Accessibility