European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq, haku päättyy 14.12.2020 klo 09:00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EUAM Iraq -operaatiossa avoinna oleviin siviilikriisinhallintatehtäviin:

IAO 14 – Senior Strategic Adviser on Organised Crime (MoI) – Vaativuusluokka 6
IAO 17 – Senior Strategic Adviser on Counter-Terrorism (MoI) -Vaativuusluokka 6
IAO 61 – Senior Strategic Adviser on Command and Control– Vaativuusluokka 6
IAS 41 – Logistics Officer – Vaativuusluokka 4
IAO 20 Senior Strategic Adviser Border Management (BFCMoI) – Vaativuusluokka 6

Tehtäväkohtainen vaativuusluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Tässä ilmoituksessa esitetty vaativuusluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Vaativuusluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan.

Tehtäväkohtaisen palkkaluokan lisäksi maksetaan kulloinkin voimassa olevaa tasokorotusta, joka on tällä hetkellä korkean riskin (high risk) alueella toimiviin EU-operaatioihin sijoitettujen tehtävien osalta 1. EUAM Iraq toimii korkean riskin alueella. Enimmäispalvelusaika korkean riskin alueilla toimivissa operaatioissa on kaksi vuotta.

Hakijoiden tulee täyttää hakemukset EU:n Goalkeeper -järjestelmässä (ohje) ja lisäksi on täytettävä oheinen hakemusta täydentävä www-lomake viimeistään määräpäivänä 14.12.2020 klo 09:00. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen EU:n ulkosuhdehallintoon. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Jätä kommentti

Accessibility