IECEU-julkaisusarja

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskus, jonka muodostavat Puolustusvoimien kansainvälinen keskus Fincent ja Kriisinhallintakeskus, julkaisee kevään 2018 aikana kuusiosaisen julkaisusarjan, jossa tarkastellaan lyhyiden kirjoitusten avulla Euroopan unionin kriisinhallintaa ja sen kehittämistä. Julkaisusarja perustuu IECEU-hankkeen tutkimustuloksiin. Fincent ja Kriisinhallintakeskus osallistuivat hankkeeseen yhdessä muiden kansainvälisten kriisinhallinta-alan toimijoiden kanssa.

Suunnittelukapasiteetti: Viekö yhteistyö liikaa aikaa?, pdf

Teknologiat: Hankintojen perusteeksi käyttäjien tarpeet, pdf

Kompetenssit: Miksi osaaminen ei vastaa operaation tarpeita?, pdf

Yhteistoiminta: Yksi unioni, monta tapaa toimia, pdf

Toimintakyky: Onko EU:n toimintakyky tarpeeksi vakaalla pohjalla?, pdf

Kokonaisvaltaisuus: Hyviä aikomuksia – risteäviä käytäntöjä, pdf

IECEU-tutkimushanke

Vuonna 2015 käynnistynyt IECEU-hanke (Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU Conflict Prevention) pyrki kohentamaan EU:n kriisinhallintaoperaatioiden vaikuttavuutta konfliktien ennaltaehkäisyssä. Hankkeessa arvioitiin EU:n parhaita käytäntöjä, haasteita ja saatuja kokemuksia sekä esitettiin suosituksia kriisinhallinnan kehittämiseksi. Monikansallinen ja useiden eri instituutioiden yhteishanke pyrki myös kehittämään toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistoimintaa. Hanke sai Horisontti 2020 -rahoitusta avustussopimuksella 653371.

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen julkaisusarjan Kuusi näkökulmaa EU:n kriisinhallintaan ovat kirjoittaneet Hanne Dumur-Laanila ja Tyyne Karjalainen IECEU-hankkeen tutkimustulosten perusteella. Julkaisu ei edusta Euroopan komission virallista näkemystä. Tutkimusraportit ovat saatavilla IECEU-hankkeen verkkosivuilla.

 

Accessibility