YK hakee poliisiasiantuntijaa Etelä-Sudaniin, hakuaika päättyy 8.1.2021

YK:n sihteeristö on kutsunut jäsenvaltioita nimeämään poliisiasiantuntijoita YK:n avoinna olevaan sopimuspohjaiseen tehtävään UNMISS-operaatioon:

Police Reform Officer (P-3)

Tehtävän asemapaikka on Juba, Etelä-Sudan.

Tehtävän kesto on lähtökohtaisesti 12 kuukautta (mahdollisuus jatkoon). Rekrytoiva taho YK maksaa tehtävään valitun palkan, lisätietoa palkan perusteista on saatavilla UN Careers -sivustolta.

Pyydämme hakijoita huomioimaan, että YK:n sopimussuhteisissa tehtävissä toimivat eivät ole virkavapaalla ollessaan Suomen sosiaaliturvan piirissä. Hakijan onkin hyvä tutustua ennalta YK:n maksamiin työhön liittyviin etuuksiin (mm. eläke) sekä vakuutuskysymyksiin.

Hakijoiden tulee täyttää P11-lomake (Employment and Academic Certification Form, tarvittaessa Supplementary Sheet). Hakuprosessissa menestyminen edellyttää, että hakija täyttää lomakkeen kaikilta pyydetyin osin (kts. ohje: How to prepare the submission).

Hakemusten täyttämisessä pyydetään käyttämään erityistä huolellisuutta, sillä sihteeristö jättää epäselvät tai puutteelliset hakemukset käsittelemättä. Hakuilmoituksissa ilmoitettujen ehdottomien kriteerien on täytyttävä, jotta hakija voi läpäistä hakuprosessin ensimmäisen vaiheen ja päästä ns. shortlistalle. Hakijat voivat päästä myös YK:n rosteriin, josta saattaa tulla valikoiduksi operaatioon ilman erillistä rekrytointia.

Hakemukset tehtävään tulee lähettää sähköpostitse poliisihallitukselle osoitteeseen kriisinhallinta.poliisihallitus@poliisi.fi 8.1.2021 mennessä. Poliisihallitus vastaanottaa hakemukset ja katsoo, että hakijat täyttävät hakuilmoituksessa ilmoitetut kriteerit. Muilta osin YK vastaa työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä.

Huom. Hakijoita pyydetään nimeämään hakemustiedostonsa nimellään ja haettavan tehtävän numerolla (esim. Etunimi Sukunimi 2020-UNMISS-90804-DPKO). P11-lomakkeessa tulee ilmoittaa varsinaiset tehtävänimikkeet (esim. yksikön päällikkö) poliisiarvon (esim. komisario) sijaan. Nykyinen poliisiarvo (tai se poliisiarvo jolla haet kriisinhallinnan tehtäviä) tulee merkitä selvästi Employment and Academic Certification -lomakkeeseen.

Tämä hakuilmoitus on julkaistu toisen rekrytoivan tahon puolesta. Kriisinhallintakeskuksella ei ole tämän tiedotteen julkaisemisen lisäksi mitään muuta asemaa hakumenettelyssä. Rekrytoiva taho eli YK vastaa työsuhteeseen ja työsopimukseen liittyvistä kysymyksistä.

 

Jätä kommentti

Accessibility