YK hakee poliisiasiantuntijaa Italiaan, haku päättyy 12.5.2021

YK:n sihteeristö on kutsunut jäsenvaltioita nimeämään poliisiasiantuntijoita YK:n avoinna oleviin sopimuspohjaiseen tehtävään YK:n logistiikkatukikohtaan (Brindisi Logistic Base, UNLB):

Team Leader P5

Tehtävän asemapaikka on Brindisi, Italia.

Tehtävän kesto on lähtökohtaisesti 12 kuukautta (mahdollisuus jatkoon). YK maksaa tehtävään valitun palkan, lisätietoa palkan perusteista on saatavilla UN Careers -sivustolta. Sihteeristö kannustaa naiskandidaatteja hakemaan kyseistä tehtävää. Vaatimuksena hakijoille on sujuva englannin kieli. Tähän lisäyksenä, että hakijoita joilla on sekä sujuva englannin että ranskan kielen taito katsotaan eduksi. 

Hakijoiden tulee täyttää P11-lomake liitteineen (Employment and Academic Certification Form ja tarvittaessa P11 Supplementary Sheet). Hakuprosessissa menestyminen edellyttää, että hakija täyttää lomakkeen kaikilta pyydetyin osin (kts. ohje:How to prepare the submission).

Hakemukset tehtäviin tulee lähettää sähköpostitse poliisihallitukselle sähköpostiosoitteeseen kriisinhallinta.poliisihallitus@poliisi.fi 12.5.2021 mennessä.

Hakemusten täyttämisessä pyydetään käyttämään erityistä huolellisuutta, sillä sihteeristö jättää epäselvät tai puutteelliset hakemukset käsittelemättä. Hakuilmoituksissa ilmoitettujen ehdottomien kriteerien on täytyttävä, jotta hakija voi läpäistä hakuprosessin ensimmäisen vaiheen ja päästä ns. shortlistalle. Hakijat voivat päästä myös YK:n rosteriin, josta saattaa tulla valikoiduksi operaatioon ilman erillistä rekrytointia.

Huom. Hakijoita pyydetään nimeämään hakemustiedostonsa nimellään ja haettavan tehtävän numerolla (Etunimi Sukunimi 2021-SPC-75904-DPO). P11-lomakkeessa tulee ilmoittaa varsinaiset tehtävänimikkeet (esim. yksikön päällikkö) poliisiarvon (esim. komisario) sijaan.

Tämä hakuilmoitus on julkaistu toisen rekrytoivan tahon puolesta. Kriisinhallintakeskuksella ei ole tämän tiedotteen julkaisemisen lisäksi mitään muuta asemaa hakumenettelyssä. Mahdolliset sopimukset tehdään hakumenettelyn päätyttyä suoraan rekrytoivan tahon kanssa.

Jätä kommentti

Accessibility