YK hakee poliisiasiantuntijaa Sudaniin, haku päättyy 20.2.2023

YK:n sihteeristö on kutsunut jäsenvaltioita nimeämään poliisiasiantuntijoita YK:n avoinna olevaan sopimuspohjaiseen tehtävään United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) –operaatiossa.

Capacity Building Coordinator (P-4)

Tehtävän asemapaikka on Khartoum, Sudan.

Tehtävän kesto on lähtökohtaisesti yhden vuoden ja mahdollinen jatko riippuu muun muassa tehtävässä menestymisestä. YK maksaa tehtävään valitun palkan, lisätietoa palkan perusteista on saatavilla UN Careers -sivustolta. Sihteeristö kannustaa naiskandidaatteja hakemaan kyseisiä tehtäviä. Tehtäväkohtaiset vaatimukset ilmenevät edellä olevasta tehtäväkuvauksesta.

Hakijoiden tulee täyttää P11-lomake liitteineen (Employment and Academic Certification Form sekä P11 Supplementary Sheet, jos kaikki aiemmat työtehtävät eivät mahdu P11-lomakkeelle). Hakuprosessissa menestyminen edellyttää, että hakija täyttää lomakkeet kaikilta pyydetyin osin (kts. ohje:How to prepare the submission).

Hakemukset tehtävään tulee lähettää sähköpostitse poliisihallitukselle sähköpostiosoitteeseen kriisinhallinta.poliisihallitus@poliisi.fi 20.2.2023 mennessä.

Hakemusten täyttämisessä pyydetään käyttämään erityistä huolellisuutta, sillä sihteeristö jättää epäselvät tai puutteelliset hakemukset käsittelemättä. Hakuilmoituksissa ilmoitettujen ehdottomien kriteerien on täytyttävä, jotta hakija voi läpäistä hakuprosessin ensimmäisen vaiheen ja päästä ns. shortlistalle.

Hakijoita pyydetään nimeämään hakemustiedostonsa nimellään ja haettavan tehtävän numerolla (esim. Matti Meikäläinen 2022-UNITAMS-02-CBC-DPO). P11-lomakkeessa tulee ilmoittaa varsinaiset tehtävänimikkeet (esim. yksikön päällikkö) poliisiarvon (esim. komisario) sijaan.

HUOM! Tämä hakuilmoitus on julkaistu toisen rekrytoivan tahon puolesta. Kriisinhallintakeskuksella ei ole tämän tiedotteen julkaisemisen lisäksi mitään muuta asemaa hakumenettelyssä. Mahdolliset sopimukset tehdään hakumenettelyn päätyttyä suoraan rekrytoivan tahon kanssa.

Jätä kommentti

Accessibility