Delegation of the European Union to Kenya, hakuaika päättyy 12.10.2023 klo 10.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EU delegaatiossa Keniassa avoinna olevaan kansallisen asiantuntijan tehtävään:

SNE Counter Terrorism and Security – palkkaluokka 5

Tehtäväkohtainen palkkaluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (814/2023). Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan. Haettavana oleva tehtävä ei ole määritelty laissa siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) sihteeristötehtäväksi, minkä vuoksi tehtävässä toimiva ei ole oikeutettu sisäministeriön asetuksen (1388/2018) 6-8 pykälien mukaisiin asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvauksia.

Hakijoiden tulee täyttää englanninkielinen hakemus (Europass CV) sekä vapaamuotoinen hakemuksen motivaatiokirje ja liittää ne hakemusta täydentävälle www-lomakkeelle viimeistään määräpäivänä 12.10.2023 klo 10.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen Suomen ulkoministeriöön, valtioneuvoston kansliaan ja EU:n ulkosuhdehallintoon ja delegaatioon.

Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Jätä kommentti

Accessibility