Ajankohtaista

Etusivu / Tietoa meistä / Ajankohtaista

Muutoksia siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytointimenettelyssä

Ulkomaille lähetettävien siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytointimenettelyä kehitetään. Hallitus antoi 2.9. eduskunnalle asiaan liittyvän lakiesityksen (HE eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta (eduskunta.fi)).

Lakiesityksen mukaan valtion, kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevalla olisi edelleen oikeus saada virkavapautta tai vapautusta työstä siviilikriisinhallintatehtävän ajaksi. Oikeutta rajattaisiin kuitenkin niin, että henkilöllä olisi oikeus saada virkavapautta tai vapautusta työstä viiden vuoden aikana yhteensä kolme vuotta. Oikeutta myös laajennettaisiin koskemaan Kriisinhallintakeskuksen osoittamaa siviilikriisinhallinnan peruskoulutusta ja palvelussuhteen jälkeistä palautetilaisuutta.

Esityksessä ehdotetaan myös, että tiettyihin siviilikriisinhallinnan tehtäviin voitaisiin asettaa ehdokkaaksi tai nimittää palvelussuhteisiin vain henkilöitä, jotka eivät ole ennen olleet siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa. Menettelyn tavoitteena on helpottaa ensikertalaisten pääsyä siviilikriisinhallintatehtäviin, jotta voidaan kasvattaa käytettävissä olevan asiantuntijajoukon kokoa.

Muilta osin siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden mahdollisuuksia hakea tehtäviin ei rajoitettaisi. Tämän myötä luovuttaisiin siviilikriisinhallinnan rekrytointimenettelyn nykykäytännöstä, jossa on edellytetty taukoa siviilikriisinhallinnan palvelussuhteiden välissä. Jatkossa olisi siten mahdollista hakeutua ja tulla asetetuksi ehdolle siviilikriisinhallintatehtäviin välittömästi edellisen palvelussuhteen päättymisen jälkeen sekä kesken voimassa olevan palvelussuhteen.

Huomioiden hakuprosessien käytännössä vaatiman ajan, luovutaan palvelussuhteiden välisestä tauosta ja muista nykymenettelyn mukaisista rajoituksista hakeutua siviilikriisinhallintatehtäviin välittömästi. Asiantuntijoiden, jotka ovat palvelussuhteessa tai joilla on nykymenettelyn mukainen tauko palvelussuhteiden välissä, on siten mahdollista hakea ja tulla asetetuksi ehdolle siviilikriisinhallintatehtäviin ilman rajoituksia.

Lisätietoja: johtaja Kirsi Henriksson, kirsi.henriksson@cmcfinland.fi

Jätä kommentti

Accessibility