OSCE Central Asia Desk – Policy Support Officer, hakuaika päättyy 27.5.2024 klo 9.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sihteeristössä avoinna olevaan siviilikriisinhallintatehtävään:

Policy Support Officer – palkkaluokka 5

Tehtävän palkkaluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Hakuhetkellä voimassa olevat palkkaluokka on listattu asetusmuutokseen (43/2024) Haettavana oleva tehtävä määritellään laissa siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) sihteeristötehtäväksi, joissa toimiville asiantuntijoille voidaan lisäksi maksaa edellä mainitun sisäministeriön asetuksen 6-8 pykälien mukaisia asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvauksia.

Tehtävän sijoituspaikka on Wien, Itävalta.

Hakijoiden tulee täyttää englanninkielinen hakemus * sekä vapaamuotoinen hakemuksen motivaatiokirje ja ja liittää ne hakemusta täydentävälle www-lomakkeelle viimeistään määräpäivänä 27.5.2024 klo 9.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen Etyjille sekä mahdollisen ehdokkaaksi asettamisen jälkeen nimensä ja hakemansa tehtävän tietojen antamiseen sihteeristön suomalaiselle yhteyshenkilölle.

Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

* HUOM. Hakemuksen täyttämisessä voi ilmetä tiettyjä teknisiä haasteita, minkä vuoksi hakemusta koskeva ohjeistus on hyvä käydä läpi.

Accessibility