OSCE Mission to Moldova – Programme Manager, haku päättyy 14.11.2023 klo 9.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön OSCE Mission to Moldova avoinna olevaan siviilikriisinhallintatehtävään:

Programme Manager – palkkaluokka 6

Tehtävän palkkaluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Hakuhetkellä voimassa olevat palkkaluokat on listattu asetusmuutokseen (814/2023).Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan.

Hakijoiden tulee täyttää englanninkielinen hakemus * sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje ja liittää ne hakemusta täydentävälle www-lomakkeelle viimeistään määräpäivänä keskiviikkona 14.11.2023 klo 9.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen Etyjille sekä mahdollisen ehdokkaaksi asettamisen jälkeen nimensä ja hakemansa tehtävien tietojen antamiseen sihteeristön suomalaiselle yhteyshenkilölle.

Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

* HUOM. Hakemuksen täyttäminen voi ilmetä tiettyjä teknisiä haasteita, minkä vuoksi hakemusta koskeva ohjeistus on hyvä käydä läpi.

Jätä kommentti

Accessibility