OSCE – Support Programme Manager, hakuaika päättyy 2.11.2022 klo 9.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä avoinna olevaan siviilikriisinhallintatehtävään:

Support Programme Manager – palkkaluokka 5

Tehtäväkohtainen palkkaluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan. 

Tehtävän sijoituspaikka on Kiova. Haettavana oleva tehtävä ei ole näin ollen lain siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) tarkoittama sihteeristötehtävä, jolloin tehtävässä toimiva asiantuntija ei ole oikeutettu edellä mainitun sisäministeriön asetuksen 6-8 pykälien korvauksiin.

Siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksen suorittaminen (ellei hakija ole aiemmin palvellut siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa) katsotaan siviilikriisinhallinnan kenttätehtäviin merkittäväksi eduksi. Lähtökohtainen enimmäispalvelusaika tehtävässä on kaksi vuotta.

Hakijoiden tulee lähettää englanninkielinen hakemus sekä vapaamuotoinen hakemuksen saatekirje osoitteeseen hr@cmcfinland.fi, minkä lisäksi tulee täyttää hakemusta täydentävä www-lomake viimeistään määräpäivänä 2.11.2022 klo 9.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen Suomen ulkoministeriöön ja Etyj:lle. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Jätä kommentti

Accessibility