Ei vaikuttavuutta ilman tavoitteita: Kriisinhallintaosallistumisen vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta

Tänä keväänä työnsä päättänyt kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan parlamentaarinen komitea kiinnitti huomionsa siihen, että Suomen kriisinhallintaosallistumiselta puuttuvat riittävän selkeät, mitattavat tavoitteet, joiden avulla arvioida osallistumisen vaikuttavuutta. Komitea antoikin suosituksen asettaa kriisinhallintaosallistumiselle selkeitä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ja kehittää mittareita näiden tavoitteiden sekä osallistumisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Mitä siis tarkoitetaan kriisinhallinnan vaikuttavuudella, millaisia ulottuvuuksia vaikuttavuus voi sisältää ja minkälaisia … Lue lisää

Accessibility