Siviilikriisinhallinnalla tavoitellaan kestävää kehitystä

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ohjattua maailmanlaajuista ja paikallista muutosta, jonka päämääränä on saavuttaa hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville ympäristön ja ilmaston kannalta suotuisalla ja kestävällä tavalla. Agenda 2030 siviilikriisinhallinnassa Kun puhutaan kestävästä kehityksestä, viitataan usein YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelmaan, jossa jäsenvaltiot sitoutuivat vuonna 2015 äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä muihin yhteisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, päämääränä … Lue lisää

Accessibility