United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), haku päättyy 10.10.2023 klo 09.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita avoinna oleviin poliisiasiantuntijatehtäviin UNMISS -operaatioon:

Specialized Police Team (SPT) SGBV Team Member – Palkkaluokka 5a (2 tehtävää)

Tehtävän palkkaluokka ja sen aikana maksettava olosuhdekorvaus perustuvat sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Hakuhetkellä voimassa olevat palkkaluokat ja olosuhdekorvaukset ovat listattu asetusmuutokseen (814/2023). Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan.

Siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksen suorittaminen (ellei hakija ole aiemmin palvellut siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa) katsotaan siviilikriisinhallinnan kenttätehtäviin merkittäväksi eduksi.

Enimmäispalvelusaika kyseisessä tehtävässä on kaksi vuotta.

Hakemuksen täyttämisessä pyydetään käyttämään erityistä huolellisuutta ja noudattamaan sihteeristön ohjeistusta, sillä sihteeristö jättää epäselvät, puutteelliset ja allekirjoittamattomat hakemukset käsittelemättä. Huolellisesti (tekstinkäsittelylaitteella) täytetyt ja käsin allekirjoitetut hakemukset tulee liittää hakemusta täydentävälle www-lomakkeelle viimeistään määräpäivänä 10.10.2023 klo 9.00. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen YK:n sihteeristölle sekä UNMISS -operaatiolle. Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Jätä kommentti

Accessibility