YK hakee poliisiasiantuntijaa Deputy Police Commissioner -tehtävään, hakuaika päättyy 19.8.2024

HUOM! Tämä hakuilmoitus on julkaistu toisen rekrytoivan tahon puolesta. Kriisinhallintakeskuksella ei ole tämän tiedotteen julkaisemisen lisäksi mitään muuta asemaa hakumenettelyssä.

YK:n sihteeristö on kutsunut jäsenvaltioita nimeämään poliisiasiantuntijan YK:ssa avoinna olevaan sopimuspohjaiseen tehtävään UNISFA-operaatiossa:

Deputy Police Commissioner, P5

Tehtävän asemapaikka on Abyei, Etelä-Sudan. Tehtävä edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.

Tehtävän kesto on lähtökohtaisesti kaksi vuotta, jonka jälkeen mahdollinen jatko riippuu mm. tehtävässä menestymisestä. YK maksaa tehtävään valitun palkan, lisätietoa palkan perusteista on saatavilla UN Careers -sivustolta. Sihteeristö kannustaa naiskandidaatteja hakemaan kyseisiä tehtäviä. Tehtävän vaatimukset ilmenevät edellä olevasta tehtäväkuvauksesta.  

Hakijoiden tulee täyttää P-11 -lomake liitteineen (Employment and Academic Certification -lomake sekä Supplementary Sheet to P-11 -lomake, mikäli kaikki aiemmat työtehtävät eivät mahdu P11-lomakkeelle). Hakuprosessissa menestyminen edellyttää, että hakija täyttää lomakkeet kaikilta pyydetyin osin (kts. ohje: How to prepare the submission).

Hakemus tehtävään tulee lähettää sähköpostitse poliisihallitukselle 19.8.2024 mennessä sähköpostiosoitteeseen kriisinhallinta.poliisihallitus@poliisi.fi

Hakemuksen täyttämisessä pyydetään käyttämään erityistä huolellisuutta, sillä sihteeristö jättää epäselvät tai puutteelliset hakemukset käsittelemättä. Hakuilmoituksessa ilmoitettujen ehdottomien kriteerien on täytyttävä, jotta hakija voi läpäistä hakuprosessin ensimmäisen vaiheen ja päästä ns. lyhytlistalle. Hakuprosessi voi kestää hyvinkin pitkään, jopa useamman vuoden.

  • Hakijan tulee skannata P.11 -lomake, mahdollinen Supplementary Sheet to P.11 -lomake ja Employment and Academic Certification -lomake kahdeksi eri pdf-tiedostoksi: P11 + Supplementary Sheet ja EAC;
  • Hakijaa pyydetään nimeämään hakemustiedostonsa sekä sähköpostinsa nimellään ja haettavan tehtävän Vacancy Announcement Number -koodilla (esim. Matti Meikäläinen DPO/SEC2201P/D-2/01 sekä kirjoittamaan tehtävän nimi, esim. Police Adviser HR yms.);
  • Sähköpostin otsikkoon tulee kirjoittaa tehtävä ja sen numero sekä oma sukunimi. Sähköpostin sisältöön tulee kirjoittaa tehtävän nimi ja sen numerosarja;
  • Employment and Academic Certification -lomakkeen loppuun tulee aina esihenkilön allekirjoitus ja viraston leima, ilman näitä toimitetut hakemukset eivät lähde eteenpäin.
  • Tehtäväilmoitus on luettava läpi huolellisesti, erityisesti kohdat qualifications ja experience. Vain nämä kohdat täyttävät ehdokkaat asetetaan ehdolle. YK:n poliisitehtävät ovat tarkoitettuja aktiivipalveluksessa oleville poliisivirkaisille.
  • Hakemuksen jokainen kohta tulee täyttää huolellisesti. Tekstistä tulee käydä selvästi ilmi virka-arvo (rank), kokemusvuodet tehtävänkuvauksessa vaaditulla tasolla ja se, onko aiempaa siviilikriisinhallinnan kenttäkokemusta.
  • Hakemusteksteihin kirjoitetaan omien kokemusten ja työtehtävien pohjalta auki hakukuulutuksessa olevat YK:n kompetenssit (esim. professionalism, teamwork and planning).
  • Lisätietoja antaa tarvittaessa Poliisihallitus esikunta, Johdon tuen vastuualue osoitteesta kriisinhallinta.poliisihallitus@poliisi.fi.
Accessibility