Ajankohtaista

Etusivu / Tietoa meistä / Ajankohtaista

CMC Finlandin uusi ilme viestii siviilikriisinhallinnan edistävän inhimillistä turvallisuutta

CMC:n uusi logo

CMC Finland, Kriisinhallintakeskus, ottaa käyttöön uuden visuaalisen ilmeen 23.4.2024. Ilmeen suunnittelun pohjana on visiomme siviilikriisinhallinnasta inhimillisen turvallisuuden ja kestävän rauhan edistäjänä.

Human Security Know-how

CMC Finlandin missiona on olla siviilikriisinhallinnan kokoava ja sitä kehittävä kansainvälinen toimija, joka edistää inhimillistä turvallisuutta ja kestävää rauhaa kouluttamalla ja lähettämällä asiantuntijoita tukemaan toimivan oikeusvaltion ja vastuullisten instituutioiden vahvistamista maailmanlaajuisesti. Tämä tehtävä tiivistyy lupaukseemme ”Human Security Know-how”.

”Siviilikriisinhallinnalla pyritään rakentamaan inhimillisen turvallisuuden perustusta – rauhaa, demokratiaa ja toimivaa oikeusvaltiota. Tarjoamamme koulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminnot sekä kansainvälisiin tehtäviin lähettämämme asiantuntijat jakavat inhimillisen turvallisuuden tietotaitoa”, kertoo CMC:n johtaja Jari Mustonen.

Puhekupla, taitettu vaalilipuke ja kilpi uuden tunnuksen perustana

CMC Finlandin uuden tunnuksen perustana ovat nimemme kirjaimet ”CMC”. Uudessa tunnuksessa voidaan nähdä myös puhekupla, joka kuvastaa tietotaitomme viestintää ja avoimuutta. Kirjamaisuus tai taitettu vaalilipuke kuvaa tukeamme demokratialle. Kilpimäisyys taas symbolisoi turvallisuutta ja luottamusta. Pelkistetty symboliikka viestii kieli- ja kulttuurirajojen yli, mikä on tärkeää laajassa kansainvälisessä toimintakentässämme.

CMC Finlandin uudistetut verkkosivut löytyvät vanhasta osoitteesta www.cmcfinland.fi.

Ilmeen on suunnitellut Kaski Agency yhdessä CMC:n henkilöstön kanssa.

Accessibility