European Union Border Assistance Mission in Libya, haku päättyy 11.11.2020 klo 9.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EUBAM Libya -operaatiossa avoinna oleviin siviilikriisinhallintatehtäviin:

Migration Adviser (LIBOP06) – vaativuusluokka 5a
Customs Adviser (LIBOP07) –  vaativuusluokka 5a

Tehtäväkohtainen vaativuusluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Tässä ilmoituksessa esitetty vaativuusluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Vaativuusluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan.

Tehtäväkohtaisen palkkaluokan lisäksi maksetaan kulloinkin voimassa olevaa tasokorotusta, joka on tällä hetkellä korkean riskin (high risk) alueella toimiviin EU-operaatioihin sijoitettujen tehtävien osalta yksi palkkaluokka. EUBAM Libya -operaation kohdalla tasokorotus edellyttää, että lähetetyn asiantuntijan sijoituspaikka on Libyassa. Enimmäispalvelusaika korkean riskin alueilla toimivissa operaatioissa (ml. EUBAM Libya) on kaksi vuotta.

Hakijoiden tulee täyttää hakemukset EU:n Goalkeeper -järjestelmässä (ohje) ja lisäksi täyttää hakemusta täydentävä www-lomake  (linkki korjattu) viimeistään määräpäivänä 11.11.2020 klo 9.00. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen EU:n ulkosuhdehallintoon. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Jätä kommentti

Accessibility