European Union CSDP Mission in Niger (EUCAP Sahel Niger), haku päättyy 19.4.2021 klo 9.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EUCAP Sahel Niger -operaatiossa avoinna oleviin siviilikriisinhallintatehtäviin:

NI 10 Political Adviser – vaativuusluokka 5a
NI 22 Operations Assesment Advisor – Projects – vaativuusluokka 5a
NI 54 Human Rights Adviser – vaativuusluokka 5a
NI 79 Project Management Officer – vaativuusluokka 4
AG 02 Deputy Head of Field Office – vaativuuluokka 5

Tehtäväkohtainen vaativuusluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Tässä ilmoituksessa esitetty vaativuusluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Vaativuusluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan.

Tehtäväkohtaisen palkkaluokan lisäksi maksetaan kulloinkin voimassa olevaa tasokorotusta, joka on tällä hetkellä korkean riskin (high risk) alueella toimiviin EU-operaatioihin sijoitettujen tehtävien osalta yksi palkkaluokka. Enimmäispalvelusaika korkean riskin alueilla toimivissa operaatioissa (ml. EUCAP Sahel Niger) on kaksi vuotta.

Hakijoiden tulee täyttää hakemukset EU:n Goalkeeper -järjestelmässä (ohje) ja lisäksi on täytettävä oheinen hakemusta täydentävä www-lomake viimeistään määräpäivänä 19.4.2021 klo 9.00. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen EU:n ulkosuhdehallintoon ja operaatioon. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Jätä kommentti

Accessibility