European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS) – Criminal Justice Senior Adviser, hakuaika päättyy 19.6.2024 klo 9.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EUPOL COPPS -operaatiossa avoinna olevaan siviilikriisinhallintatehtävään. Huomaathan, että tämä hakuilmoitus täydentää aiemmin julkaistua ja avoinna olevaa EUPOL COPPS -operaation 2-2024 -hakukierroksen kansallista hakuilmoitusta. HUOM! Mikäli haluat hakea aiemmassa hakuilmoituksessa avattujen tehtävien lisäksi myös nyt hakuun avattua tehtävää, ja olet jo edentänyt hakemuksesi Goalkeeperissä, ilmoitathan siitä sähköpostitse (hr@cmcfinland.fi) mahdollisimman pian. Siinä tapauksessa lähetämme hakemuksesi Goalkeeper-järjestelmässä muokattavaksesi.

Criminal Justice Senior Adviser (JUS 11) – palkkaluokka 5

Huomaathan tutustua myös operaation hakijoille asettamiin yleisiin ehtoihin ja vaatimuksiin.

Tehtävän palkkaluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Hakuhetkellä voimassa olevat palkkaluokat on listattu asetusmuutokseen (195/2024). Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan.

Enimmäispalvelusaika korkean riskin toimialueelle sijoittuvissa tehtävissä on kaksi vuotta. Siviilikriisinhallinnan peruskoulutuksen suorittaminen (ellei hakija ole aiemmin palvellut siviilikriisinhallintalain mukaisessa palvelussuhteessa) katsotaan siviilikriisinhallinnan kenttätehtäviin merkittäväksi eduksi.

Hakijoiden tulee täyttää hakemukset EU:n Goalkeeper -järjestelmässä ja lisäksi täyttää hakemusta täydentävä www-lomake viimeistään määräpäivänä 19.6.2024 klo 09.00  Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen EU:n ulkosuhdehallintoon ja operaatioon sekä mahdollisen ehdokkaaksi asettamisen jälkeen nimensä ja hakemansa tehtävien tietojen antamiseen operaation suomalaiselle yhteyshenkilölle.

Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

HUOM. Mikäli sinulla ei ole vielä luotuna omaa käyttäjätiliä Goalkeeperiin, ota yhteyttä Kriisinhallintakeskukseen hr@cmcfinland.fi mahdollisimman nopeasti. Tämä on edellytys hakeutumiselle ja tulee hoitaa virka-ajan puitteissa, viimeistään ma 17.6.2024 klo 12.00. Ohjeet Goalkeeper-hakemuksen täyttämisestä löydät täältä.

Accessibility