Ajankohtaista

Etusivu / Tietoa meistä / Ajankohtaista

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden maatieto voi auttaa päätöksentekijöitä ilmastoriskeihin varautumisessa

Ilmastonmuutos heikentää maailmanlaajuisesti ruokaturvaa ja vesiturvallisuutta sekä pakottaa ihmisiä siirtymään asuinalueiltaan, kun perinteiset elinkeinot eivät anna riittävää toimeentuloa. Kuumuus, kuivuus ja muut sään ääri-ilmiöt tulevat tekemään useista alueista elinkelvottomia. CMC:llä on maailmalla jatkuvasti keskimäärin 120 lähetettyä siviilikriisinhallinnan asiantuntijaa, joista useimmat työskentelevät kriisinhallintaoperaatioissa alueilla, joilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat selvästi nähtävissä.

CMC:n koordinoima kehittämishanke ”Sisäisen turvallisuuden osaamisen parantaminen ilmastonmuutoksessa – STOPPI” selvittää siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden tuottaman maatiedon hyödyntämistä sekä kehittää sisäministeriön hallinnonalan osaamista tunnistaa ja varautua erilaisiin ilmastonmuutoksen tuomiin turvallisuushaasteisiin. Hanke käynnistyi keväällä 2024 ja jatkuu koko loppuvuoden.

STOPPI-hankkeessa kartoitetaan myös ilmastoturvallisuuteen liittyvän tiedon, varautumisen ja valmiuksien nykytilaa sisäasiainhallinnonalalla. Lisäksi kehitetään hallinnonalan osaamista ja valmiutta tunnistaa sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavia ilmastonmuutoksesta johtuvia suoria ja välillisiä uhkia.

Ilmastonmuutos tuo Suomelle uusia sisäisen turvallisuuden haasteita, joihin hallinnonalalla tullaan varautumaan ja sopeutumaan. Suorat vaikutukset, kuten myrskyt, tulvat ja helteet haastavat infrastruktuuria. Ilmastonmuutos tuo myös epäsuorasti sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia rajojemme ulkopuolelta suomalaiselle yhteiskunnalle. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillinnästä ennakoidaan seuraavan turvallisuusvaikutuksia, kun siirrytään fossiilisista polttoaineista kestävään energiantuotantoon. Kestävä siirtymä uusiutuvaan energiaan voi aiheuttaa yhteiskunnassa esimerkiksi eriarvoisuuden kokemuksia ja kärjistää vastakkainasetteluja. 

Hanketta vetää Gaia Consulting Oy yhdessä CMC:n kanssa ja se rahoitetaan sisäministeriön tutkimus- ja kehittämisvaroista.

Accessibility