Ajankohtaista

Etusivu / Tietoa meistä / Ajankohtaista

Korona haastaa kriisinhallintakoulutuksen

COVID-pandemia on vaikuttanut kriisinhallinnan koulutustoimintaan maailmanlaajuisesti. Lähettävien viranomaisten on kuitenkin pitänyt varmistaa, että asiantuntijat ovat valmiita tarttumaan tehtäviinsä toimialueilla. Myös operaatiot ovat joutuneet luomaan uusia keinoja alueille saapuneiden asiantuntijoiden koulutuksen toteuttamisessa, ja verkossa tapahtuva perehdytys onkin nyt arkipäivää.

Pandemiasta huolimatta vuonna 2020 Kriisinhallintakeskus sai asiantuntijapankkiinsa 40 asiantuntijaa peruskoulutuksen kautta. Osaamista syventäviä erikoiskursseja pääsi suorittamaan viime vuonna vain 23 asiantuntijaamme. Kriisinhallintakeskus joutui peruuttamaan kolme omaa erikoiskurssiaan, mutta korkean riskin toimialueilla vaadittua HEAT-kurssia saimme järjestettyä kaksi.

Uusia koulutusmuotoja kehitetään

Pandemia aiheuttaa epävarmuutta myös vuoden 2021 koulutustarjontaan. Erityisesti osaamista syventävää koulutusta tulee olemaan vähemmän tarjolla, ja se siirtynee pääasiassa verkkoon tai syksyllä toteutettavaksi.

Vuoden ensimmäinen siviilikriisinhallinnan peruskurssi toteutetaan osaksi etäopiskeluna maalis-huhtikuussa. HEAT-turvakursseja toivomme voivamme järjestää kolme.

Viime vuonna pilotoimme peruskurssin rinnalle Siiviilikriisinhallinnan asiantuntijakoulutuksen niille, joilla on jo siviilikriisinhallinnan kenttäkokemusta. Täyspitkän, kansainvälisten järjestöjen vaatimukset täyttävän peruskurssin rinnalla tulemme tänäkin vuonna tarjoamaan tämän uudenlaisen peruskoulutuksen (Siviilikriisinhallinnan asiantuntijakoulutus). Hakeutumisvalmennus on osa Siviilikriisinhallinnan asiantuntijakoulutusta, ja tuotamme myös verkkoon aineistoa tukemaan operaatioihin hakeutumista.

Vuoden 2021 koulutuskokonaisuuksia

  • Raja- ja Merivartiokoulun tuella suunnittelemme ja toteutamme Integrated Border Management -kurssin vastaamaan EU-operaatioiden koulutustarpeita.
  • Pilotoimme rauhanvälityskurssin.
  • Yhdessä RIOC:n kanssa järjestämme Advisory Support to Tackling Organised Crime -kurssin Kosovossa eri operaatioille työskenteleville asiantuntijoille.
  • PolAMK:n kanssa tuotamme verkkokurssin, jossa kehitetään siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden tietopohjaa ja vuorovaikutustaitoja toimialueilla, joissa uskonnollisilla maailmankatsomuksilla on voimakas vaikutus yhteiskunnalliseen toimintaan ja täten asiantuntijoiden työkulttuuriin. Kurssi toteutetaan EU-rahoitteisen EUPCST-projektin alla.
  • EUCTI-projektin alla toteutamme puolestaan kaksi koulutusta toimialueilla. Koulutusten teemoja ei ole vielä päätetty ja kuulemmekin mielellämme operaatioissa työskentelevien koulutustarpeista. Ehdotuksia voi lähettää suoraan koulutusyksikköön training@cmcfinland.fi.
  • Tuemme PolAMK:n kanssa YK:ta uuden poliisiasiantuntijoille tarkoitetun pakollisen koulutuksen STM UN Police Officers -kurssin jalkauttamisessa järjestämällä eurooppalaisille kouluttajille kyseisen koulutuspaketin kouluttajakoulutuksen.
  • Tuemme Puolustusvoimien kansainvälistä keskusta EU Integrated Approach -kurssin toteutuksessa syyskuussa.

Tarkkailemme alan koulutustarjontaa, ja pyrimme avaamaan hakuun sellaisia erikoiskursseja, joiden sisällön ja toteutuksen tiedämme olevan laadukkaita ja joiden näemme tukevan asiantuntijoittemme osaamisen kehittymistä. Erikoiskursseja ei vielä tänä vuonna ole kovin paljon tarjolla lähiopetusmuotoisena, joten tiedotamme lisäksi itsenäisesti suoritettavista verkkokursseista.

Tehtäviin valittujen asiantuntijoiden tulee osallistua perehdytyskoulutukseen (PDT, Pre-Deployment Training). Tarkastelemme jokaisen asiantuntijan kohdalla operaation ja tehtävän koulutuksellisia vaatimuksia. PDT sisältää vähintään työnantajaperehdytyksen ja toimialueperehdytyksen, mutta se voi sisältää myös esimerkiksi HEAT-turvakurssin tai jonkin erikoiskurssin.

Tutustu Kriisinhallintakeskuksen vuonna 2021 järjestämään koulutustarjontaan. Lisäksi voit tutustua CMC:n tarjoamiin ja sen yhteistyökumppanien järjestämiin kursseihin ja koulutuksiin Kriisinhallintakeskuksen kurssikalenterissa.

Lisätietoja: Kriisinhallintakeskus CMC Finland, koulutusasiantuntija Kinga Dévényi, 050 597 8718, training(at)cmcfinland.fi

Yksi kommentti artikkeliin ”Korona haastaa kriisinhallintakoulutuksen”

Jätä kommentti

Accessibility