Ajankohtaista

Etusivu / Tietoa meistä / Ajankohtaista

Kriisinhallintakeskus rekrytoi: Assistentti

Sisäministeriön yhteydessä toimivassa Kriisinhallintakeskuksessa on haettavana

Koulutusyksikön ASSISTENTIN määräaikainen virkasuhde ajalle 11.5.2021-31.1.2022. Työhön sisältyy matkustamista Suomessa sekä mahdollisesti ulkomaille.

Kriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan osaamiskeskus. Lakisääteisesti se vastaa suomalaisten asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja varustamisesta kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin, sekä tekee alan tutkimus- ja kehittämistyötä.

Koulutusyksikön assistentti huolehtii Suomessa ja muissa maissa järjestettävien koulutusten ja kenttäharjoitusten käytännönjärjestelyjen suunnittelusta, toteutuksesta ja toimivuudesta. Näihin kuuluvat mm. kurssivalintoihin liittyvät tehtävät, tila-, majoitus-, ruokailuvaraukset, matkajärjestelyt, kurssibudjetoinnissa avustaminen sekä laskujen käsittely. Assistentti vastaa koulutuksessa käytettävän materiaalin asianmukaisesta toimittamisesta koulutustapahtumiin ja koordinoi mahdolliset hankintatarpeet koulutussuunnittelijan kanssa. Assistentti toimii erilaisten tietoteknisten työkalujen yhteyshenkilönä.

Assistentin tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja useamman vuoden käytännön kokemus tehtäväkuvaan liittyvistä assistentin tehtävistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta tapahtumien järjestämisestä sekä erittäin hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Eduksi katsotaan hyvät viestinnälliset valmiudet. Tehtävään valittavalta toivotaan asiakaspalvelukykyä, ratkaisukeskeisyyttä, kehityshakuisuutta, hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä sekä itsenäistä ja aktiivista työotetta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen, erinomaista englanninkielen suullista sekä kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävä sijoittuu sisäministeriössä käytössä olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoon 5.00 (peruspalkka 2374,84 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaisena palkanosana enintään 50 % peruspalkasta. Uudella henkilöllä virkasuhteen alkaessa henkilökohtainen palkanosa peruspalkasta on 18 % neljän ensimmäisen kuukauden ajan.

Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Virkasuhteeseen esitettävästä tehdään ennen nimittämistä turvallisuusselvityslain (726/2014) 19 §:n tarkoittama perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Valittavalla henkilöllä tulee olla B-ajokortti ilman rajoituksia.

Lisätietoja tehtävästä antaa Kriisinhallintakeskuksen johtava asiantuntija, koulutusyksikön päällikkö Kinga Dévényi, p. 0505978718, kinga.devenyi@cmcfinland.fi sekä Kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson, p. 0505143554, kirsi.henriksson@cmcfinland.fi.

Hakemukset tulee toimittaa 25.3.2021 klo 16.15 mennessä valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi; ID-numero 26-423-2021 ohjaa suoraan tehtävään. Tarvittaessa hakemuksen voi myös toimittaa osoitteella Sisäministeriö, kirjaamo, PL 26, 00023 Valtioneuvosto.

Jätä kommentti

Accessibility