NATO StratCom COE – Chief of Technical and Scientific Development Branch, hakuaika päättyy 8.7.2024 klo 9.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita NATO Strategic Communications Centre of Excellence:ssa (NATO StratCom COE) avoinna olevaan siviilikriisinhallintatehtävään:

Chief of Technical and Scientific Development Branch – palkkaluokka 7

Tehtävän palkkaluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Hakuhetkellä voimassa olevat palkkaluokat on listattu asetusmuutokseen (195/2024). Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan. Haettavana oleva tehtävä määritellään laissa siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) sihteeristötehtäväksi, jossa toimivalle asiantuntijalle voidaan lisäksi maksaa sisäministeriön asetuksen (1388/2018) 6-8 pykälien mukaisia asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvauksia.

Tehtävän sijoituspaikka on Riika, Latvia. Tehtävä täytetään 1.1.2025 alkaen.

Hakijoiden tulee täyttää englanninkielinen hakemus (Europass CV) sekä vapaamuotoinen hakemuksen motivaatiokirje ja liittää ne hakemusta täydentävälle www-lomakkeelle viimeistään määräpäivänä 8.7.2024 klo 9.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen Suomen ulkoministeriöön ja NATO:oon. Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Accessibility