OSCE ODIHR – Special Advisor, Director’s Office, haku päättyy 23.4.2024 klo 9.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistossa (ODIHR) avoinna olevaan siviilikriisinhallintatehtävään:

Special Advisor – palkkaluokka 6

Tehtävän kesto on alustavasti kuusi kuukautta ja sitä on mahdollisuus jatkaa kahteen vuoteen asti.

Tehtäväkohtainen palkkaluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (43/2024). Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan. Haettavana oleva tehtävä määritellään laissa siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) sihteeristötehtäväksi, jossa toimivalle asiantuntijalle voidaan lisäksi maksaa sisäministeriön asetuksen (1388/2018) 6-8 pykälien mukaisia asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvauksia.

Tehtävän sijoituspaikka on Varsova, Puola.

Hakijoiden tulee täyttää englanninkielinen hakemus* sekä vapaamuotoinen hakemuksen motivaatiokirje ja liittää ne hakemusta täydentävälle www-lomakkeelle viimeistään määräpäivänä 23.4.2024 klo 9.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen Suomen ulkoministeriöön ja ETYJ:ille. Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

* HUOM. Hakemuksen täyttämisessä voi ilmetä tiettyjä teknisiä haasteita, minkä vuoksi hakemusta koskeva ohjeistus on hyvä käydä läpi.

Jätä kommentti

Accessibility