Ajankohtaista

Etusivu / Tietoa meistä / Ajankohtaista

Tasa-arvoasiantuntijana Euroopan neuvoston Ukrainan toimistossa Kiovassa.

”Toimin tasa-arvoasiantuntijana Euroopan neuvoston Ukrainan toimistossa Kiovassa. Tehtäväni on varmistaa, että sukupuolten välinen tasa-arvo on asianmukaisesti valtavirtaistettu kaikessa työssämme, erityisesti hoitamissamme hankkeissa. Tehtäväkenttä on laaja: toimistollamme on hankkeita tällä hetkellä mm. median, oikeuslaitoksen ja lainsäädännön, kansalaisyhteiskunnan osallistumisen ja paikallishallinnon kehittämisen parissa. Lisäksi toimistolla on muutama naisten aseman parantamiseen keskittynyt projekti, jotka koskevat naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä sekä naisten poliittisen osallistumisen lisäämistä.

Ukrainassa on tapahtunut parantumista sukupuolten välisessa tasa-arvossa, mutta haasteita riittää, erityisesti naisin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi ja naisten poliittisen osallistumisen lisäämiseksi. Erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset ovat erityisen haavoittuvia.

Työnkuvani on hyvin monipuolinen. Koulutan toimistomme henkilökuntaa, neuvon ja ohjaan heitä kuinka sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää heidän hoitamissaan hankkeissa. Käyn puhumassa eri tilaisuuksissa tasa-arvon tärkeydestä ja koulutan ja esitelmöin tasa-arvoasioista hankkeidemme eri aktiviteeteissa paikallisten tasa-arvo-osaamisen vahvistamiseksi. Olennaisena osana työtäni on myös pitää yhteyttä säännöllisesti muihin tasa-arvoasioiden parissa työskenteleviin kansainvälisiin ja kansallisiiin järjestöihin ja suurlähetystöihin, jotta toimimme koordinoidusti. Lisäksi teen tiiviisti yhteistyötä Strasbourgissa olevan pääkonttorimme kanssa tasa-arvon läpileikkaistamisen institutionalisoimiseksi mm. osallistumalla erilaisten työkalujen kehittämiseen, joilla tasa-arvoa voidaan valtavirtaistaa toiminnassamme.

Mielenkiintoiseksi tehtäväni tekee erityisesti hanketeemojemme laajuus, mikä takaa että uuden oppimista riittää joka päivälle. Koska tehtäväni on täysin uusi toimistossa, tehtäväkenttää riittää ja samalla se on erinomainen mahdollisuus luoda uutta ja hyödyntää aiempaa osaamistani.

Kiova on viihtyisä kaupunki asua. Näkemistä riittää eivätkä tekeminen ja tapahtumat lopu.”

Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Neuvoston perustehtävänä on ihmisoikeuksien sekä Euroopan turvallisuuden vahvistaminen edistämällä demokratiaa ja oikeusvaltion toimintaa Euroopassa. Suomi ja Kriisinhallintakeskus on lähettänyt Euroopan neuvoston tehtäviin yhteensä 9 asiantuntijaa.

 

Jätä kommentti

Accessibility