Delegation of the European Union to the Democratic Republic of Congo (RDC), hakuaika päättyy 23.6.2024 klo 16.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EU-delegaatiossa Kongon demokraattisessa tasavallassa avoinna olevaan siviilikriisinhallintatehtävään:

Seconded National Expert (Political Officer) – palkkaluokka 5

Tehtävän sijoituspaikka on Kinshasa.

Tehtävän palkkaluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Hakuhetkellä voimassa olevat palkkaluokat on listattu asetusmuutokseen (195/2024). Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan. Haettavana olevaa tehtävää ei laissa siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) määritellä sihteeristötehtäväksi, jolloin tehtävässä toimivalle asiantuntijalle ei makseta sisäministeriön asetuksen (1388/2018) 6-8 pykälien mukaisia asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvauksia.

Hakijoiden tulee täyttää englanninkielinen hakemus (Europass CV) sekä vapaamuotoinen hakemuksen motivaatiokirje ja liittää ne hakemusta täydentävälle www-lomakkeelle viimeistään määräpäivänä 23.6.2024 klo 16.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen Suomen ulkoministeriöön, valtioneuvoston kansliaan ja EU:n ulkosuhdehallintoon sekä mahdollisen ehdokkaaksi asettamisen jälkeen nimensä ja hakemansa tehtävien tietojen antamiseen EUH:n suomalaisten yhteyshenkilölle.

Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Accessibility