European Union CSDP Mission in Central African Republic (EUAM CAR), haku päättyy 10.03.2021 klo 09.00

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita EUAM CAR-operaatiossa avoinna oleviin siviilikriisinhallintatehtäviin:

CA 05 Planning, Evaluation and Reporting Officer – vaativuusluokka 4
CA 42 Mission Analytical Capability Analyst – vaativuusluokka 4
CA 63 Environmental Advisor – vaativuusluokka 5a

Tehtäväkohtainen vaativuusluokka perustuu sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Tässä ilmoituksessa esitetty vaativuusluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Vaativuusluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan.

Tehtäväkohtaisen palkkaluokan lisäksi maksetaan kulloinkin voimassa olevaa tasokorotusta, joka on tällä hetkellä alueella toimiviin EU-operaatioihin sijoitettujen tehtävien osalta yksi palkkaluokka. Enimmäispalvelusaika kyseisessä operaatiossa on kaksi vuotta.

Hakijoiden tulee täyttää hakemukset EU:n Goalkeeper -järjestelmässä (ohje) määräpäivään 10.03.2021 klo 09.00 mennessä. Vain Goalkeeper-järjestelmässä toimitetut hakemukset voidaan ottaa ehdokasasettelussa huomioon. Lisäksi tulee täyttää hakemusta täydentävä www -lomake (em. määräpäivään mennessä). Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen EU:n ulkosuhdehallintoon sekä EUAM CAR-operaatiolle. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Jätä kommentti

Accessibility